Bplus Mini POS รุ่นน้องกาแฟ

Bplus Mini POS รุ่นน้องกาแฟ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถ จัดระบบร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานขายที่ถูกต้องแม่นยำ ลดปัญหาการทุจริต ควบคุมและจัดการ Stock วัตถุดิบได้อย่างมืออาชีพ

 

Bplus Mini POS รุ่นน้องกาแฟ

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถ จัดระบบร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานขายที่ถูกต้องแม่นยำ ลดปัญหาการทุจริต ควบคุมและจัดการ Stock วัตถุดิบได้อย่างมืออาชีพ Bplus Mini POS รุ่นน้องกาแฟ สามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็ว ระบบมีรายการเมนูกาแฟและเครื่องดื่มที่พร้อมใช้งานบน Tablet ได้ทันที ขั้นตอนการขายที่ง่าย ศึกษาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง จากสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย

ขั้นตอนการบันทึกขายง่าย เรียนรู้ได้เร็ว ไม่ซับซ้อน รองรับการขายโดยจอ Touch Screen ที่ออกแบบมาให้สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน

แคชเชียร์จะไม่ทราบจำนวนเงินจริงที่ต้องมีในลิ้นชักผู้จัดการร้าน สามารถกดได้โดย ใช้รหัสลับเปิด เพื่อป้องกันโอกาสการทุจริต ป้องกันการทุจริตด้วยการตรวจเช็คแก้วเปล่าทุกวัน เทียบกับ จำนวนเครื่องดื่มที่ขายจริงเพื่อควบคุมแคชเชียร์ให้เข้าระบบ ขายทุกครั้ง ควบคุมตัดสต็อควัตถุดิบตามสูตรกาแฟ เช่นกาแฟคาปูชิโนเย็น ประกอบด้วยแก้วพลาสติก, หลอด, เนื้อกาแฟ, และนม โปรแกรม จะตัดสต็อคตามที่ได้สร้างสูตรไว้เพื่อเปรียบเทียบให้ทราบว่าวัตถุดิบ ตามสูตรที่ใช้ตัดสต็อคตามยอดขายที่ได้สอดคล้อง สต็อควัตถุดิบ ที่เหลือหรือไม่