Bplus MiniPOS รุ่นน้องธงฟ้า

เครื่อง MiniPOS พร้อมโปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกขนาดย่อม ที่ยังไม่มีระบบจัดการร้านค้ามาช่วยในเรื่องของ การขาย การซื้อสินค้า และดูสต๊อกคงเหลือในคลัง Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในร้านให้ดีขึ้น

 

Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า

 แนะนำโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

      ปี 2560 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเกิดขึ้น เพื่อต้องการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อย มากถึง 11 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ไปรูดซื้อของในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ในส่วนของร้านธงฟ้าประชารัฐประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น ขายของได้เยอะขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้นตาม แต่ไม่มีข้อมูลวิเคราะห์ว่า แต่ละวันขายได้กี่บิล กี่รายการ ของอะไรที่ขายได้เยอะ ควรจะสั่งอะไรมาขาย มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ไม่รู้ยอดขายที่แท้จริง ไม่รู้ว่าได้กำไรเท่าไหร่ในแต่ละวัน ทำให้การบริหารจัดการร้านไม่มีประสิทธิภาพ บางร้านถึงกับไปขอคืนเครื่องรูดบัตร เพราะปรับตัวไม่ทัน

 Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า

      โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกขนาดย่อม ที่ยังไม่มีระบบจัดการร้านค้ามาช่วยในเรื่องของ การขาย การซื้อสินค้า และดูสต๊อกคงเหลือในคลัง Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในร้านให้ดีขึ้น

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า

 • ขายสินค้าราคาและจำนวนถูกต้อง ไม่ต้องจำราคาขาย คนในครอบครัวช่วยขายได้
 • ทอนเงินได้ถูกต้อง โปรแกรมคำนวณเงินทอนให้ทันที ไม่ต้องเสียเวลากดเครื่องคิดเลข
 • ตรวจสอบยอดชำระจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ง่ายและเร็วกว่าบวกยอดจากสลิบที่รูดทั้งวัน
 • ตรวจสอบยอดขายรายวันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ด้วยรายงานการขายประจำวัน
 • ตรวจสอบต้นทุน และคำนวณกำไรของแต่ละวันได้ ช่วยให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ว่ากิจการมีผลประกอบการเป็นอย่างไร จะได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที

 คุณสมบัติของโปรแกรม

   กระบวนการขาย

 • ใช้งานผ่านแท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส
 • พร้อมขายได้ทันที มีข้อมูลสินค้าเริ่มต้นให้ประมาณ 10,000 รายการ
 • ขายสินค้าไม่มีบาร์โค้ดได้
 • สามารถบันทึกรับเงิน ทอนเงิน และนำส่งเงินของแคชเชียร์ได้
 • ขายสินค้าหนึ่งชิ้น หรือ หลายชิ้นพร้อมกันได้
 • สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์และลดบาทต่อชิ้นได้
 • สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์และลดบาทรวมทั้งบิลได้
 • ชำระค่าสินค้าได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • รองรับประเภทการชำระเงินได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบิลเดียวกัน
 • พิมพ์สรุปยอดขายประจำวัน

   กระบวนการซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง

 • รองรับเอกสารซื้อสด และส่งคืนสด
 • สามารถเพิ่มสินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด
 • สามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้

   นอกจากนี้ยังมีรายงานหลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้ทั้งการควบคุมภายในร้านและช่วยวิเคราะห์การขาย

 • รายงานยอดขายและยอดรับชำระ
 • รายงานสรุปจำนวนสินค้าขายรายวัน
 • รายงานรายละเอียดรับชำระ-ตามเอกสาร
 • รายงานจัดอันดับยอดขายที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ

   ตัวอย่างรายงาน Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า

 • รายงานยอดขายรายวัน - คลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน
  คือ รายงานที่สรุปยอดขายรวมในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน
 • รายงานรายละเอียดใบขายสดคลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน
  คือ รายงานที่บอกรายละเอียดว่าในแต่ละวันขายสินค้าอะไรออกไป
 • รายงานจัดอันดับจำนวนสินค้าพร้อมทุนคลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน
  คือ รายงานที่บอกให้ร้านค้าทราบว่าสินค้าอะไรขายดี และบอกให้ทราบว่าสินค้าของตนมีทุน หรือกำไรเท่าไร เพื่อที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์การซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • รายงานรายละเอียดรับชำระตามเอกสารคลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน
  คือ รายงานที่สามารถดูยอดชำระรวมในแต่ละวัน และสามารถดูแยกประเภทการชำระเงินได้ทั้งเงินสด และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • รายงานสินค้าคงเหลือในคลังพร้อมทุนขาย - คลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน
  คือ รายงานที่สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังได้ทุกวัน เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ