นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) / นโยบายความเป็นส่วนตัว version 1
วันที่มีผลใช้บังคับ: 1 พฤษภาคม 2563

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (รวมเรียกว่า “ตัวเรา” หรือ “เรา”) ทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวนั้นมีความสำคัญต่อท่าน และให้คำมั่นในการที่จะมีความโปร่งใสในเรื่องของ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะใช้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ว่าทำไม คุกกี้ ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน จึงถูกติดตั้งบนหรือเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ของท่าน เมื่อใช้งานหรือไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปซึ่งมี ความเชื่อมโยงกับนโยบายนี้ (รวมเรียกว่า "ไซต์")

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่ไซต์ bplus.co.th และ /หรือ businessplus.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายคุกกี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่ไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในไซต์ bplus.co.th และ/หรือ businessplus.co.th ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

ทำไมเราจึงใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานไซต์ของท่าน และช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับท่านได้ เช่น วิดีโอในไซต์ โดยเราอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านในไซต์เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านอีกครั้ง ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด,การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ตามไซต์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่อยู่ถาวร (Persistent Cookie)
เราใช้คุกกี้ที่อยู่ถาวรเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้งานไซต์ซึ่งนี่ยังรวมถึงการบันทึกการยอมรับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เพื่อลบข้อความคุกกี้ซึ่งจะปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อท่านใช้งานไซต์

คุกกี้เซสชั่น (Session Cookies)
คุกกี้เซสชั่นนั้นจะอยู่ชั่วคราวและถูกลบออกจากเครื่องเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์ เราใช้คุกกี้เซสชั่นเพื่อช่วยติดตาการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่อธิบายไว้ข้างบน ท่านอาจปฏิเสธไม่รับเบราว์เซอร์คุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านตามที่เห็นว่าเหมาะ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกการตั้งค่านี้ ท่านก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของไซต์นี้ได้ ระบบของเราจะส่งคุกกี้ออกไปเมื่อท่านส่งเบราว์เซอร์เข้ามาสืบค้นในไซต์ของเรา เว้นแต่ท่านจะได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ใหม่ให้ปฏิเสธคุกกี้ ข้อมูลที่ไซต์เก็บและ/หรือเก็บผ่านคุกกี้ที่ถูกวางลงในคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นจะไม่ถูกเก็บเอาไว้นานเกินความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นลุล่วง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามอายุการทำงานของระบบ

ประเภทของคุกกี้และวัตถุประสงค์:

ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary)/ ด้านเทคนิค (Technical)
คุกกี้พวกนี้จำเป็นยิ่งในการที่เราจะดำเนินการไซต์ของเรา ดังนั้นท่านจึงอาจเข้าถึงได้เมื่อได้ร้องขอ คุกกี้เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ยอมให้เราจดจำว่า ท่านได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าสู่บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในไซต์ของเรายังรวมถึงคุกกี้ต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราจำการกระทำก่อนหน้านี้ของท่าน ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่ใช้ค้นดูข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของไซต์เรา

เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical)/เพื่อประสิทธิภาพ (Performance)
คุกกี้พวกนี้ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าไซต์มีการใช้งานอย่างไร และไซต์มีประสิทธิภาพอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้พวกนี้จะติดตามว่าเพจไหนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด และผู้เข้าเยี่ยมชมของเรามาจากเขตพื้นที่ใดบ้าง หากท่านสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือลงทะเบียนกับไซต์คุกกี้เหล่านี้ก็จะอาจมีความเกี่ยวพันกับท่าน คุกกี้พวกนี้ ซึ่งรวมถึง คุกกี้ Google Analytics เป็นต้น

เกี่ยวกับการทำงาน (Functionality)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราดำเนินการกับไซต์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือก คุกกี้เหล่านี้ยอมให้เรา "จดจำ" ท่านในระหว่างการเยี่ยมชม ยกตัวอย่างเช่น เราจะจดจำชื่อผู้ใช้ของท่านและจดจำมีการจัดการไซต์และบริการในแบบของตัวท่านอย่างไรบ้าง เช่น การปรับขนาดตัวอักษร ฟ้อนท์ ภาษา และส่วนอื่น ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านเลือกได้ และก็จะให้การตั้งค่าที่ท่านกำหนดเองนี้ในระหว่างการเยี่ยมชมในวันข้างหน้า

เพื่อการโฆษณาของบุคคลภายนอก (Third-Party Advertising)
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนไซต์เหล่านี้หรือไซต์อื่น ๆ ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เพื่อที่จะส่งโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายให้กับท่านได้ เราอาจยินยอมให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราใช้คุกกี้บนไซต์ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน รวมถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ระยะยาว และกิจกรรมบนไซต์อื่น ๆ ด้วย ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกซึ่งสร้างคุกกี้เหล่านี้ อย่างเช่น Adobe, Google, LinkedIn และ Facebook ก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ตน และอาจใช้คุกกี้ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อที่กำหนดเป้าหมายการโฆษณาถึงท่านบนไซต์อื่น ๆ โดยดูจากสิ่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมในไซต์ของเรา

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org )

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธและลบคุกกี้ได้

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่ไซต์ bplus.co.th และ /หรือ businessplus.co.th กำหนดไว้ให้ท่านได้โดยคลิกที่ปุ่ม ไม่ยอมรับ ในไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนความต้องการของท่านบนไซต์ bplus.co.th และ /หรือ businessplus.co.th และ/หรือไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

ท่านจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ เช่น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไซต์ของเรา bplus.co.th และ /หรือ businessplus.co.th โดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อระบุถึงความสนใจของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้ท่านบันทึกที่ สนใจสินค้า ในไซต์เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับโดยจัดเก็บ

 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • นามสกุลผู้ติดต่อ
 • ชื่อเล่นผู้ติดต่อ
 • สนใจระบบ
 • ชื่อกิจการ
 • เบอร์ติดต่อ
 • อีเมล์
เพื่อวัตถุประสงค์
 1. การบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า หรือ การบริการ หรือการติดตามงานบริการและงานขาย ให้ท่านทราบ
 2. การบริการ ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรา
 3. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในไซต์ หรือระบบของเรา
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด
 5. เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ อื่นๆ บัญชีผู้ใช้ของท่าน
 6. ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน
 7. ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆบนไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านแก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน แต่อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

 1. บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่นิติบุคคลอื่นที่เป็นคู่ค้าในพื้นที่ที่ท่านต้องการข้อมูลหรือบริการ
 2. ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับเราอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ไปทำการให้บริการกับท่าน

มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน

หากท่านมีคำร้องเรียนหรือ ข้อข้องใจ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเกี่ยวกับวิธีที่เรา ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้ท่านติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านทาง อีเมล เพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่ : webmaster@businessplus.co.th

ในกรณีที่ท่านใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคำร้องเรียนของท่าน โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่า "คำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว" ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินการคำร้องเรียนของท่านโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเราเพื่อดำเนินการต่อไป แน่นอนว่าเราจะพยายาม ดำเนินการ กับคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ที่ท่านประสบอยู่อย่างเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนื้อหานโยบาย

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะสามารถดูเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันที่สุดของนโยบายคุกกี้ได้ที่นี่เสมอจะระบุวันที่อัปเดตครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบ

ควรอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้ ควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่:

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

11-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

email: webmaster@businessplus.co.th