Business Plus ERP & POS Agricultural Equipment

เครื่องมือช่วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้าน เพื่อบริหารสินค้า สร้างความสะดวกในการรับ Order และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า พร้อมเครื่องมือช่วยในการขายปลีกหน้าร้านส่วนที่ให้ลูกค้าหยิบและช้อปปิ้งได้เอง เช่น เมล็ดพันธ์ อะไหล่ เคมีเกษตร อาหารเสริม  เป็นต้น ด้วย Business Plus POS
สอบถามข้อมูลได้ที่  

สนใจสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว*