Check-in

🙂 เปลี่ยนออฟฟิศและการใช้เครื่องบันทึกเวลาสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการบันทึกเวลาเข้า-ออกออนไลน์ โดยเครื่อง สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 📱 มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น ❤ HR จะหมดเรื่องยุ่งในการรวบรวมและคำนวณเวลาทำงานเพื่อออกเงินเดือนให้พนักงาน
สอบถามข้อมูลได้ที่  

สนใจสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว*