BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น

ลักษณะของสินค้าในธุรกิจแฟชั่นจะมี "ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุ่น สี ไซส์" มาเป็นตัวแปรของสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายสินค้า มาเร็ว ไปเร็ว BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถตอบโจทย์ได้
สอบถามข้อมูลได้ที่  

สนใจสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว*