บจก.ชัยทิพย์

แนะนำสมาชิก บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าข้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM