บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง (AS)

           AS :Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการจำกัด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป

Advanced Security Control

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือน และต้องการจำกัดสิทธิ์การอ่านข้อมูลของผู้ใช้งานระดับต่างๆ ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิ์ทั่วไป ที่โปรแกรมให้มาตรฐานในแต่ละระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสลับ ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเมนู สิทธิ์การอ่าน เพิ่ม ลบ แก้ไขได้) และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น อัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการลงโทษ เป็นต้น

  • สามารถกำหนดระดับและความสำคัญของพนักงานได้มากถึง 30 ระดับ เพื่อนำมาสร้างสิทธิ์ตามระดับและความสำคัญของพนักงาน
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล และการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่น การบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เรียกดูรายงานได้เฉพาะที่รับผิดชอบ เป็นต้น


  • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูช่องเงินเดือน, ข้อมูลในแฟ้มพนักงาน หรือแยกประเภทพนักงานได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแต่ละระบบเช่น ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น


  • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานตามความรับผิดชอบแต่ละพนักงานได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการปิดช่องอัตราเงินเดือนไม่ให้มองเห็นได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์เพื่อเตรียมดิสก์เงินเดือนส่งธนาคาร แยกตามระดับพนักงานได้เช่น แยกดิสก์สำหรับฝ่ายบริหารกับพนักงานทั่วไป เป็นต้น


VDO demo Business Plus Payroll Advanced Security Control : ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง