บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Cloud

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
Business Plus on Cloud


การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus on Cloud


หากพูดถึงคำว่า Cloud Computing คืออะไร หลายท่านอาจจะนึกถึงแค่บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต อย่าง iCloud บน iPhone, iPad หรือ Google Drive บน Android หรือ OneDrive บนมือถือ Windows Phone ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud Storage อันเป็นบริการ Cloud ประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว บริการ Cloud Computing มีความหมายกว้างขวางกว่านั้นมาก อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus ได้อีกด้วย

โปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus พร้อมแล้วที่จะนำบริษัทลูกค้า เข้าสู่ระบบ Cloud Computing เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย เสริมความยืดหยุ่น มีความปลอดภัยและพร้อมนำไปใช้งานได้ง่าย ปัจจุบัน Cloud Computing ติด 1 ใน 10 เทคโนโลยีมาแรงที่สุดเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงต่อเนื่องและมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะประโยชน์ทางด้านต้นทุน เพราะ Cloud เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีโอกาสใช้ IT มากขึ้นและยังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานบนคอมพิวเตอร์จากการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ซึ่งปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์เพียง 30-40% เท่านั้นและบางอย่างเป็นข้อมูลซ้ำ ซึ่งทำให้การใช้งานไม่คุ้มกับการลงทุนด้าน IT ของบริษัท และวัฒนธรรมผู้ดูแลระบบไอทีบ้านเรายังยึดติดกับความเป็นเจ้าของ อยากเห็นตัวเครื่อง


หลายๆ บริษัท จึงเปลี่ยนการเก็บข้อมูล และประมวลผลไปเป็นผ่านระบบของผู้ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งผู้ใช้บริการสามารถซื้อหรือเช่าบริการเท่าที่ต้องการ ประกอบกับทำให้บริษัทขนาดเล็ก สามารถนำ IT เข้ามาใช้ได้มากขึ้น เพราะไม่มีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนที่ต้องลงทุนสูงอีกแล้ว ดังนั้น Cloud จึงเป็นระบบที่ตอบโจทย์ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการลงทุนด้าน IT ลงไปได้ค่อนข้างมาก ซึ่งการที่เรามี Server เองก็เสมือนเราซื้อรถมาใช้เอง ต้องดูแลเอง บำรุงรักษาเอง ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่การใช้บริการ Cloud เปรียบเสมือนบริการเช่าหรือใช้รถสาธารณะซึ่งก็มีบริการหลายแบบ ก็ขึ้นอยู่กับบริการที่เราเลือก ถ้าเราเรียกบริการทีดีก็อาจมีราคาสูงขึ้น แต่มีความปลอดภัย และมีความเสถียรขึ้น ถ้าองค์กรเป็น SME การใช้ Cloud อาจมีความเหมาะสมข้อมูลส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นความลับ และ Cloud Provider รายใหญ่ๆก็มักจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี


ผลประโยชน์ด้านการเงิน : ก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้
1. ลดค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายจะต่ำลงเมื่อ เปรียบเทียบกับการต้องสร้างและบำรุงรักษาระบบด้วยตนเอง
2. ลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ โดยลงทุนจริงเท่าที่ใช้งาน และยังได้ความรวดเร็วในความพร้อมใช้งานอีกด้วย
3. ลดงบลงทุนค่าใช้จ่ายของไอที โดยเปลี่ยนการลงทุนเป็นการจ่ายค่าดำเนินการแทน
4. ปรับปรุงค่าใช้จ่ายได้ตามการบริหารจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยจ่ายเฉพาะบริการที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ได้

ประโยชน์ด้านการตอบสนอง :ช่วยให้องค์กรมั่นใจในการตอบสนองตามความต้องการทางธุรกิจ ดังนี้
1. ทรัพยากรสำหรับประมวลผลและระบบมีพร้อมใช้งานได้ทันทีตามความต้องการทางธุรกิจ
2. เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลและแอพพลิเคชั่นจะพร้อมใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา
3. คล่องตัวมากขึ้น จึงช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจด้วยทรัพยากรด้านไอทีที่เหมาะสม


ตารางเปรียบเทียบ
การใช้บริการบน Cloudจะทำให้ท่านจ่ายเฉพาะสำหรับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเท่านั้น ช่วยท่านประหยัดอย่างมาก
เปรียบเทียบการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการจัดการ HARDWARE ในงานระบบ ERP และ HRM
ค่าใช้จ่ายจาการซื้อ HW และOS มาใช้งานตามระยะเวลาเฉลี่ยอายุเครื่อง 3 ปี

ลำดับ

รายละเอียดโดยประมาณ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

1
ค่าเครื่อง+Os
65,000
-
-
2
ค่าจ้างบุคลากร IT/ปี
60,000
60,000
60,000
3
ค่า Internet เดือนละ 790 บาท
9,500
9,500
9,500
4
ค่า UPS
13,000
-
-
5
ค่า Antivirus
1,600
1,200
1,200
รวม 1 ปี
149,100
70,700
70,700
รวม 3 ปี
290,500
เฉลี่ยปีละ
96,833

สรุป : ส่วนต่างระหว่างการบริการ CLOUD กับ การซื้อ HARWARE

ลำดับ

รายละเอียดโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายต่อปี

1
ค่าใช้จ่ายจาการซื้อ HW และOS มาใช้งานตามระยะเวลาเฉลี่ยอายุเครื่อง 3 ปี
96,833
บาท/ปี
2
ถ้าที่เลือกใช้บริการพื้นที่ ค่าบริการบน Cloud ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จากค่าใช้บริการพื้นที่และค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
39,500
บาท/ปี
3
ประหยัดต่อปี
57,333
บาท/ปี