บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบศูนย์อาหาร,ระบบบัตรศูนย์อาหาร,Food Court POS,ระบบ Food Court,Food Court System,บัตร Food Court,บัตรศูนย์อาหาร,โปรแกรมศูนย์อาหาร,โปรแกรม Food Court,โปรแกรมวางแผนการผลิต,โปรแกรมการผลิต,โปรแกรมด้านการผลิต,โปรแกรมบริหารการผลิต,MRP II,ระบบบริหารงานอัจฉริยะ,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมร้านcoffee,โปรแกรมคิดเงินร้านกาแฟ,โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ,ระบบบริหารธุรกิจแฟชั่น,ธุรกิจแฟชั่น,stock fashion,บริหารสต๊อคธุรกิจแฟชั่น,ระบบบริหารร้านวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง,ระบบบริหารงานร้านวัสดุก่อสร้าง,แหล่งโปรแกรมวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง,ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมเงินเดือนโรงแรม,โปรแกรมคำนวณเวลาทำงานร้านอาหาร,โปรแกรมคำนวณเงินเดือนร้านอาหาร,โปรแกรมเงินเดือนรับเหมาก่อสร้าง,โปรแกรมวางแผนการผลิตเครื่องสำอาง,โปรแกรมผลิตเครื่องสำอาง,ผลิตเครื่องสำอาง,สุดยอดโปรแกรมการผลิตเครื่องสำอาง,MRPII สำหรับธุรกิจกิจเครื่องสำอาง,โปรแกรมธุรกิจเครื่องสำอาง,รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง,โปรแกรมร้านขายยา,โปรแกรมร้านยา,โปรแกรมขายยา,โปรแกรมบริหารร้านขายยา,ระบบร้านขายยา,เปิดร้านยา,โปรแกรมร้านฟาร์มาซี,โปรแกรมส่งเสริมร้านขายยา,ร้านยาคุณภาพ,โปรแกรมยาแผนปัจจุบัน,โปรแกรมยาแผนโบราณ,โปรแกรมสำหรับเภสัชกร,โปรแกรมสำหรับเจ้าของร้านยา,เครื่องมือธุรกิจขายยา,โปรแกรมคุมสต็อกยา,ระบบควบคุมสต็อกยาแผนปัจจุบัน,ระบบควบคุมสต็อกยาแผนโบราณ,ควบคุมยาก่อนหมดอายุ,สต็อกแบบ FEFO,ระบบขายยาหน้าร้าน,โปรแกรมขายส่งยาและเวชภัณฑ์,ควบคุมต้นทุนยา,ระบบฟาร์มาซี,ระบบควบคุมสาขาร้านยา,Medicine program,ร้านยา เชนต์สโตร์,รายงานอายุสินค้า,การจัดการยาใกล้หมดอายุ,ระบบธุรกิจเงินเดือนกับความงาม,โปรแกรมธุรกิจสุขภาพและความงาม,ระบบเงินเดือนสปา,ระบบเงินเดือนสถาบันความงาม,ระบบเงินเดือน คลินิกความงาม,ระบบเงินเดือนคลินิก เวชกรรม

ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

สุดยอดโปรแกรมบริหารงานอย่างอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหาร ในราคาคนไทยโปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพื่อผู้บริหาร BUSINESS PLUS EXECUTIVE

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและสภาวะของโลกแห่งการแข่งขัน ผู้ดำเนินธุรกิจจะอยู่รอด และยั่งยืนต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องมีข้อมูลในการบริหารที่รวดเร็ว สามารถตัดสินใจในการบริหารงานแข่งกับคู่แข่งได้ทันท่วงที เพื่อการได้เปรียบทางการค้า ปัจจุบันเทคโนโลยีบนมือถือ และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น BUSINESS PLUS EXCUTIVE ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็น สุดยอดโปรแกรมบนมือถือสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มักอยู่นอกสำนักงานหรือเดินทางบ่อย จะต้องการทราบสถานการณ์ของกิจการได้อย่างไร และข้อมูลที่ได้ต้องเป็นปัจจุบัน BUSINESS PLUS EXECUTIVE จึงสรุปมุมมองที่คล้าย ๆ ของ BUSINESS INTELLIGENCE ด้วยการแสดงผลโดย Mobile แทน Desktop เพื่อผู้บริหารได้ข้อมูลสำคัญใช้ตัดสินใจได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ทันเหตุการณ์ หรือเพื่อนำข้อมูลเป็นเครื่องมือในการต่อรองเมื่อพบปะลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบเช่น ยอดลูกหนี้, ยอดเจ้าหนี้, ยอดเช็ค, สินค้าคงเหลือ และการติดตามยอดขาย,ยอดจองและยอดค้างส่ง เป็นต้น ทำให้สามารถทราบผลการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานที่สำคัญได้บนมือถือตลอดเวลา ช่วยให้ได้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ทันที ไม่พลาดและสูญเสียโอกาสสำคัญๆ ไป

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ระบบอัจฉริยะด้านบริหาร

รายงานวิเคราะห์ต่างๆ ถึงแม้โปรแกรมจะให้รายงานวิเคราะห์มากมายแล้ว นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นโปรแกรมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติ ตามที่คิด อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ท่านแสดงผล ทั้งในรูปรายงาน และรูปกราฟแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการนำเสนอผลงานได้ หลายๆ มุมมองในรายงานเดียว เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น

ความสามารถพิเศษ

 • เสนอผลงานได้ทั้งตามข้อมูลหรือช่วงเวลา เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, แสดงผลต่าง, แสดงผลการเจริญเติบโต, แสดงแนวโน้วที่เกิดขึ้น, แสดงสัดส่วนของผลลัพธ์ เป็นต้น
 • รายงานหนึ่งนั้นมีมุมมองในการวิเคราะห์มากมายหลายลำดับ เช่น การมองลึก 3 ลำดับว่าประเภทสินค้าที่ขายดี 20 ลำดับแรกนั้นยี่ห้อใดยอดขายสูง และจัดลำดับยอดขาย รุ่นสินค้าในยี่ห้อนั้น หรือจัดลำดับยอดขายตามเขตการขาย และพนักงานขายในแต่ละเขตพร้อม จัดลำดับยอดขายแต่ประเภทสินค้าที่ทำการขาย หรือจัดลำดับยอดขายลูกค้า แต่ละราย และจัดลำดับตามประเภทสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายซื้อ เป็นต้น
 • สามารถมองกลับ ได้ว่าต้องการดูยอดขายต่ำสุด แทนยอดขายสูงสุด หรือยอดขายในการวิเคราะห์ตัวใด มีแนวโน้ที่จะลดลง ในช่วง เวลาใด หรือมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงใด หรือวิเคราะห์จำนวน แทนยอดขาย เป็นต้น
 • ตัวเลขที่ต้องการแสดงยังสามารถนำสูตรมาคำนวณเพื่อแสดงยอดในมุมมองของท่านเอง
 • ในรายงานวิเคราะห์รายงานหนึ่งสามารถแสดงกราฟได้หลากหลายโดยไม่จำกัด
 • รายงานวิเคราะห์สามารถเลือกเงื่อนไขในการวิเคราะห์ได้ เช่นเลือกเฉพาะสินค้าบางประเภท, ลูกค้าบางกลุ่ม, เขตการตลาดบางเขต เป็นต้น
 • เมื่อกราฟแสดงที่จอภาพสามารถปรับแต่งรูปแบบกราฟได้ใหม่ทันทีที่จอภาพแสดงผล
 • สามารถเลือกที่จะแสดงชื่อข้อมูลของแต่ละกราฟหรือแสดงชื่อ พร้อมตัวเลขหรือพร้อมเปอร์เซนต์
 • เลือกเฉพาะบางเอกสารในการสรุปยอดวิเคราะห์ได้เช่น เลือกเฉพาะเอกสารการคืนสินค้า เป็นต้น

BUSINESS INTELLIGENCE สร้างรูปแบบที่ตรงกับผู้บริหารต้องการ ในรูปแบบ SNAP และ TREND โดยสามารถมองอะไรก็ได้ ปนอะไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว นำสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมายของผู้บริหาร

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร BUSINESS PLUS Performance Dash Board

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลที่ทันสมัยและทันท่วงที ให้กับผู้บริหารขององค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจความสำเร็จขององค์กรโดยส่วนใหญ่มักขึ้นกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสถานการณ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ทันการณ์ ในมุมมองที่ง่าย ต่อการประเมินสถานการณ์และการพยากรณ์ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถพลิกสถานการณ์ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ทั้งในแง่ความพึงพอใจของลูกค้า ความเข้มแข็งด้านการขาย ความเข้มแข็งด้านสินค้าหมุนเวียน และด้านการเงิน

นอกจากนั้นยังแสดงมุมมองที่น่าสนใจให้ผู้บริหารเช่น

 • มุมมองประจำวัน ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่าช่วงเดือนนี้ในปีนี้และเดือนนี้ในปีที่แล้วองค์กรดีขึ้นหรือแย่ลงในมุมใดบ้าง ทั้งด้านการจองสินค้า,การซื้อ, การขาย, ลูกหนี้คงค้าง,สินค้าคงเหลือ ตลอดจนแนวโน้มรายได้ และกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น
 • มุมมองภาพรวมกิจการ เปรียบเทียบสภาพรวมขององค์กรในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายได้ 4 ปีย้อนหลัง, ค่าใช้จ่ายหลัก, อัตราส่วนงบการเงิน 5 ปี ย้อนหลัง
 • มุมมองพนักงานขายทำให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานขายแต่ละรายในกลุ่มที่ต้องติดตามรายละเอียดในเรื่องขายต่ำสุดเทียบสัดส่วนเป้าปี, ขายสูงสุด, เทียบยอดขาย, สัดส่วนรายได้ของพนักงานขาย, พนักงานขายผลงานดีกว่าปีที่แล้ว, พนักงานขายผลงานลดกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงการมองลึกไปถึงสัดส่วนขายตามเขตและตามหน่วยงานได้ด้วย เป็นต้น
 • มุมมองลูกค้า แสดงให้ทราบพฤติกรรม, แหล่งที่มาของลูกค้า, ประสิทธิภาพการทวงหนี้และสัดส่วนลูกค้าตามมุมมองต่างๆ
 • มุมมองเจ้าหนี้ แสดงให้เห็นเกี่ยวกับยอดสั่งซื้อ และยอดค้างส่งต่างๆ ตามเจ้าหนี้
 • มุมมองสินค้า แสดงให้ทราบการเคลื่อนไหวของสินค้าในนมุมต่างๆ เช่น อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ, สินค้าควรเร่งซื้อ,สินค้าควรเร่งขาย, มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่มียอดขาย, สินค้าไม่มียอดขายเกิน 90 วัน, สินค้าขายขาดทุนในช่วง 90 วัน, สินค้าที่มีการขยายตัวกว่าปีที่แล้ว, หมวดที่ขายดี เป็นต้น

นอกจากนั้น Dash Board ยังสามารถตัดต่อได้แปลงรูปได้ และสามารถส่ง email อัตโนมัติ ส่งผู้บริหารได้ทันที โดยผู้บริหารไม่ต้องเรียกรายงานเอง สามารถสำเนาภาพที่แสดงส่งเป็น Email อัตโนมัติ ตามวันเวลาที่ต้องการได้ เช่น ส่งมุมมองพนักงานขายให้กับผู้จัดการฝ่ายขายทุกสิ้นเดือน เป็นต้น

ดาวน์โหลดโบรชัวร์