Business Plus POS สำหรับธุรกิจธุรกิจค้าปลีก-ขนาดกลาง

BUSINESS PLUS POS โปรแกรมบริหารธุรกิจค้าปลีก ช่วย “โชห่วย” ยกระดับสู่ “SMART โชห่วย” และ“โชห่วยอัจฉริยะ” ปรับร้านค้าโฉมใหม่ “คนซื้อสะดวก คนขายจัดการง่าย เจ้าของได้กำไรเพิ่ม เพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียน ” ใช้ระบบเพื่อช่วยบริหารจัดการ ขยายบริการ สร้างยอดขายเพิ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแกร่งในการต่อสู้กับร้านค้าขนาดใหญ่

BUSINESS PLUS POS  โปรแกรมบริหารธุรกิจค้าปลีก  ช่วย  “โชห่วย” ยกระดับสู่ “SMART โชห่วย” และ“โชห่วยอัจฉริยะ” ปรับร้านค้าโฉมใหม่  “คนซื้อสะดวก คนขายจัดการง่าย เจ้าของได้กำไรเพิ่ม เพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียน ” ใช้ระบบเพื่อช่วยบริหารจัดการ ขยายบริการ สร้างยอดขายเพิ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแกร่งในการต่อสู้กับร้านค้าขนาดใหญ่

ธุรกิจโชห่วย เป็นธุรกิจที่เจ้าของกิจการต้องทุ่มเวลาให้กับการบริหารและต้องลงมือทำเอง แบบไม่มีใครแทนได้ ไม่มีเวลาพักผ่อน ชีวิตขาดสมดุลเพราะต้องควบคุมการทำงานอย่างละเอียด การพลาดหมายถึงกระแสเงินสดทันที   ตั้งแต่การสั่งซื้อ ที่จะซื้ออย่างไรให้ได้ต้นทุนที่ดี จำนวนที่เหมาะสมสินค้าไม่มากจนเงินจม หรือมากจนขายไม่ทันของหมดอายุ หรือน้อยจนไม่พอขายเสียโอกาสทำรายได้เพิ่ม ของเสีย ของที่กำลังจะตกรุ่นมีเท่าไหร่และอยู่ที่ไหน ข้อมูลไม่มีเพียงพอเพื่อเจรจาต่อรองกับ Supplier หรือ Vender   

BUSINESS PLUS POS  โปรแกรมบริหารธุรกิจค้าปลีก เครื่องมือช่วยงานขายสำหรับ ร้านโชห่วยขนาดกลาง มีฟังก์ชัน ที่ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจ  ใช้งานง่าย  คุ้มค่าต่อการลงทุน

BUSINESS PLUS POS  โปรแกรมบริหารธุรกิจค้าปลีก  ครบถ้วนทั้งระบบการจัดการหลังร้าน ที่ไม่ต้องรู้บัญชี ก็สามารถเริ่มต้นใช้ระบบเพื่อจัดการหลังบ้านให้เข้มแข็ง  แก้ปัญหา งานซื้อ งานคลังสินค้า บริหารจัดการสต็อกมองเห็นแนวโน้ม หรือพฤติกรรมผิดปกติของการซื้อ และเบิกจ่าย แนวโน้มของสินค้าที่กำลังเติบโต หรือรายการใดกำลังถดถอยที่ต้องเร่งระบายของออก เช่น จัดแคมเปญ ซื้อ 1 แถม 1 ,ซื้อ 2 แถม 1 , ซื้อ 1 ชิ้น ชิ้นถัดไป 1 บาท  หรือ ซื้อ 1  ชิ้นร่วมกับสินค้าที่ร่วมรายการได้ลด 50% เป็นต้น  เพื่อให้เกิดเงินสดหมุนเวียนเข้ามาอย่างรวดเร็ว  พร้องทั้งระบบขายหน้าร้าน ช่วยให้งานขายถูกต้อง รวดเร็ว เพิ่มโอกาสขายจากเครื่องมือช่วยต่าง ๆ เช่น การซื้อมากได้ส่วนลด ได้แลกซื้อ ได้ของแถม หรือเปลี่ยนราคาขายปลีกเป็นราคาขายส่งอัตโนมัติเมื่อซื้อครบตามขั้นแคมเปญ  หรือการจัดนาทีทอง เป็นต้น  สนับสนุนการซื้อซ้ำด้วยระบบสมาชิก พร้อมรองรับการพัฒนาหลังปรับร้านสู่ “SMART โชห่วย” แล้วก้าวขั้นต่อไปสู่ “โชห่วย อัจฉริยะ”  ด้วยเครื่องมือและระบบต่าง ๆ เช่น MEMBER ONLINE , E-COUPON  , แอปพลิเคชันช่วยตรวจสอบหน้าร้านเพื่อพร้อมขาย แอปพลิเคชันช่วยลดการรอชำระที่แคชเชียร์ เป็นต้น   ทั้งหมดเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า สร้างความประทับใจให้ลูกค้า และเพื่อการซื้อซ้ำเกิดยอดขายอย่างยั่งยืน    BUSINESS PLUS เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านต่าง ๆ ดังนี้   

 

1.ช่วยลดปัญหาเรื่องการทุจริต

 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ หรือยกเลิกการขาย พร้อมรายงานพฤติกรรมแคชเชียร์ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน แยกระหว่าง เชียร์ ผู้จัดการร้าน หรือเจ้าของได้ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขายของ แคชเชียร์ไม่ให้มีการยกเลิกรายการ ยกเลิกเอกสารที่ทำการขายและรับชำระแล้ว มีรายงานการยกเลิกบิล การพักบิล ต่างๆ ทำให้ผู้จัดการร้านและเจ้าของมีเวลาในการดูแลร้านมากขึ้น

2. ขายไม่ผิดราคา มีระบบจดจำราคาขายแต่ละประเภทสมาชิก

 • ระบบสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับราคา ลดการจดจำด้วยผู้ใช้งาน สามารถแยกราคาและส่วนลดตามประเภทลูกค้า

3. รองรับการขาย โปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น ซื้อชิ้นครบโหลได้ราคาขายส่ง  ยิ่งซื้อมากยิ่งได้ราคาถูก

 • ระบบสามารถสร้างโปรโมชั่นได้หลากหลาย ทั้งแบบราคาขายส่ง นาทีทอง ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ได้ส่วนลดหรือราคาพิเศษ ขจัดปัญหาในการสร้างรหัสสินค้าใหม่เพื่อรองรับ แคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ ยังสามารถกำหนดวัน เวลาในการเล่นแคมเปญ สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ และหยุดทำงานเมื่อเลยวันที่กำหนด ทำให้สะดวกในการใช้ ไม่ต้องห่วงกับการจัดทำข้อมูล

4. ช่วยให้ไม่ขายขาดทุน มีระบบช่วยดูยอดขายเทียบทุนและกำไร

 • การตั้งราคาขายจะสามารถดูกำไรขั้นต้นในหน้าจอการตั้งราคาได้ทันที ในการขายแต่ละวันสามารถดูรายงานยอดขายเทียบต้นทุนได้ ทำให้ทราบเกี่ยวกับกำไรเบื้องต้นที่เกิดขึ้นแต่ละวันได้โดยทันที

5. ช่วยไม่ให้ขายผิดรหัสสินค้า รองรับการใช้อุปกรณ์สแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ช่วยในการขายสินค้าได้

 • ลดการขายผิดสี ผิดขนาด ผิดราคา เนื่องจากระบบรองรับการใช้อุปกรณ์เครื่อง Barcode Scanner สามารถยิงบาร์โค้ดที่ติดมากับสินค้าเพื่อทำการขายได้ทันที และนอกจากนั้น สินค้าที่เป็นสินค้าขายดี ไม่มีบาร์โค้ด ระบบยังสามารถเปิดให้สร้างบาร์โค้ดเอง มาติดที่ตัวสินค้าหรือทำปุ่มสินค้าขายดีเพื่อใช้กดในการขาย เพิ่มความรวดเร็วในการขายไม่ต้องค้นหาหรือจำราคาอีกด้วย

6. โปรโมชั่นแคมเปญ 

 • เพิ่มโอกาสขายจากเครื่องมือช่วยต่าง ๆ เช่น การซื้อมากได้ส่วนลด ได้แลกซื้อ ได้ของแถม หรือเปลี่ยนราคาขายปลีกเป็นราคาขายส่งอัตโนมัติเมื่อซื้อครบตามขั้นแคมเปญ  หรือการจัดนาทีทอง เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม

7. สมาชิก

 • รักษาฐานลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรอย่างสมาชิกและสะสมแต้ม รายละเอียดเพิ่มเติม

8. Show Price

 • จุดบริการลูกค้า เพื่อสอบถามราคา แบบ Self Service ที่ไม่ใช่เพียงบอกราคาตัวที่ถาม แต่จะบอกได้ว่า สินค้าชิ้นนี้ถ้าซื้อ3ชิ้นราคาจะลดลง หรือ มีแคมเปญอย่างไร เพิ่มโอกาสขายจำนวนมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

9. Check Price

 • พนักงานบริการลูกค้าสร้างความประทับใจ ด้วยการแนะนำราคาและแคมเปญสินค้าที่ลูกค้าสนใจ และเป็นเครื่องมือสำรวจตลาดเพื่อปรับราคาของร้านคู่แข่งได้  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ด้านบริหารงานคลังสินค้า

1.ช่วยลดปัญหาเรื่องสต็อกไม่ตรง ของเสียหาย ของหาย

 • ระบบช่วยจัดการเรื่องการเก็บสินค้า ให้เป็นหมวด เป็นประเภท พร้อมแบ่งคลังและตำแหน่งเก็บได้ เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าสินค้านั้นๆ อยู่ที่ใด จำนวนเท่าไหร่
 • ระบบรองรับการสแกนบาร์โค้ดจากสินค้า ทำให้ลดปัญหาเรื่องการหยิบสินค้า ผิดสี ผิดขนาด

2.ช่วยแก้ไขปัญหาหน่วยนับ ชิ้น, แพค, ลัง ไม่เชื่อมกัน  ทำให้ตัดสต็อกไปตรง

 • ลดปัญหาเรื่องสต็อกไม่ตรง การเสียเวลาแปลงสินค้าเป็นหน่วยย่อย โดยระบบรับรู้สินค้าแบบรวมการตัดสต็อกเป็นที่เดียวกัน รองรับหลายบาร์โค้ด หลายหน่วยนับ โดยไม่จำกันใน 1 สินค้า

3.ช่วยลดปัญหาสินค้าเก่า ล้าสมัย ใกล้หมดอายุ

 • ระบบสามารถกำหนดวันรับสินค้า วันหมดอายุของสินค้าที่รับ พร้อมมีรายงานสินค้าใกล้หมดอายุให้ เพื่อใช้ในการบริหารสินค้าที่ใกล้หมดอายุ ให้นำออกมาขาย ทำโปรโมชั่น หรือเปลี่ยนคืนให้กับ supplier ทำให้ไม่เสียโอกาสในการขาย และไม่ทำให้ทุนจมกับของเสีย

4.ช่วยลดปัญหาสินค้าเกินความจำเป็น สต็อกบวม ทำให้ทุนจม

 • ระบบมีรายงานสินค้าคงเหลือ แสดงค้างรับ ค้างส่งให้ประกอบการตัดสินใจซื้อขาย รวมถึงรายงานจัดอันดับยอดขายให้พิจารณาในการซื้อแบบง่ายๆ ทำให้ไม่ซื้อของที่ร้านมีเยอะและขายไม่ได้เข้ามาในร้าน

5.ช่วยการเช็คสต็อกได้โดยไม่ต้องปิดร้าน สะดวก ง่าย และ ไม่พลาดโอกาสงานขาย

 • ด้วยระบบมีการจัดหมวด ประเภท สินค้า ตำแหน่งเก็บสินค้าที่แยกได้โดยชัดเจน การตรวจนับสินค้า สามารถตรวจนับเฉพาะหมวด ประเภทสินค้า หรือ เฉพาะตำแหน่งเก็บ เช่นคลัง หรือเฉพาะหน้าร้าน

6.ช่วยลดจำนวนคนในการตรวจนับสต็อก ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ระบบออกแบบให้สามารถตรวจนับสต็อกได้ทุกวัน เช่นนับเฉพาะบางสินค้า เฉพาะสินค้าขายดี สินค้าเคลื่อนไหว โดยสามารถนับได้ในเวลาหลังร้านปิด ทำให้สามารถใช้คนเท่าเดิม แต่เพิ่มความถี่ในการตรวจนับได้

7.หมดห่วงเรื่องสินค้าไม่มีบาร์โค้ด เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว ระบบช่วยพิมพ์บาร์โค้ดกำกับบนป้ายราคาติดที่ตัวสินค้า, Shelf Tag ติดที่ชั้นวางสินค้า เฉพาะสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดได้อย่างอัตโนมัติจากเอกสารรับสินค้าโดยไม่ต้องค้นหา และ เลือกสั่งพิมพ์ทีละรายการ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

1.ช่วยแก้ไขปัญหาการรับสินค้าจากการซื้อให้ทันต่อการขาย ไม่รับสินค้าผิด ที่เป็นต้นเหตุของสต็อกที่ผิดพลาด

 • ระบบช่วยให้การรับสินค้าเข้าคลังผ่านการตรวจสอบได้ง่าย รับสินค้าไม่ผิดสี ผิดขนาด จากการสแกนบาร์โค้ด เทียบใบสั่งซื้อ

2.ช่วยเรื่องการสั่งซื้อ ไม่สั่งซื้อสินค้าไม่จำเป็น มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย และได้ต้นทุนที่ต่ำ

 • ระบบมีรายงานแนะนำการสั่งซื้อ แสดงยอดซื้อ ยอดขายย้อนหลังให้ ถึง 3 เดือน เทียบกับสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่ทำการสั่งซื้อ รวมทั้งยังสามารถจัดการการสั่งซื้อด้วยการคำนวณแบบ EOQ ทำให้ซื้อสินค้าด้วยจำนวนเงินที่ต่ำที่สุด แต่เพียงพอในการขายต่อรอบ ลดการจัดเก็บสินค้าล้นสต็อก ไม่ต้องเสียค่าดูแลสินค้าที่ไม่จำเป็น

3.ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเปลี่ยน Barcode จากผู้จำหน่าย

 • ระบบรองรับเรื่องบาร์โค้ดสินค้า ทั้งบาร์โค้ดรูปแบบ EAN8, EAN13, EAN14, Code128, Code93 และอื่นๆ รวมถึงสามารถกำหนดให้ทุกบาร์โค้ดของสินค้าตัดสต็อกที่สินค้าตัวเดียวกันได้ ทำให้เมื่อ Supplier มีการเปลี่ยนบาร์โค้ด สามารถเพิ่มในตัวสินค้าเดียวกัน รวมเป็นสต็อกเดียวกันได้ทันที

4. มีระบบแนะนำการสั่งซื้อ เมื่อสินค้าใกล้หมด

5. สามารถต่อรองราคาในการซื้อครั้งถัดไปได้โดยการเปรียบเทียบกับราคาซื้อ

 • ระบบเก็บประวัติการซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งราคา / ส่วนลด วันที่ซื้อ โดยสามารถกดตรวจสอบประวัติได้ทันที่ขณะที่กำลังทำการสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier ทำให้เกิดอำนาจการต่อรองกับ Supplier และนอกจากนั้น ยังมีรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการส่งของของ Supplier ซึ่งจะบอกถึงพฤติกรรมการส่งของที่มาส่งได้ว่า สั่งแต่ละครั้งของมาตรงเวลาหรือไม่ ส่งของครบในครั้งเดียวหรือต้องมาส่งหลายๆ ครั้ง ของที่มีส่งมีแตกหักเสียหายต้องทำการส่งคืนหรือไม่ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้ทันทีที่มีการรับของเข้าสต็อก

 

1.ช่วยให้เช็คสถานะลูกหนี้คงค้าง ตรวจสอบยอดลูกหนึ้ แบบทันที (Real Time)

2.มีตัวช่วยคำนวณประมาณการสถานะการเงิน เพื่อให้ทราบในแต่ละช่วงวันเวลา เงินสดรับ-จ่าย ยอดหนี้ค้างรับ-ค้างจ่าย

3.สะดวกในการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทันทีด้วยระบบค่าใช้จ่ายสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

 

โครงสร้างการทำงาน

 

การลงทุนเทียบกับความคุ้มค่า ระยะเวลาในการคืนทุน

บริหารสต็อก

บริหารสต็อก

ได้กำไรจากการบริหารสต็อกแม่นยำขั้นต่ำ 80% ทำให้มีสินค้าเพียงพอและไม่เหลือเป็นเงินจมในการสต็อกสินค้ามากไป  ช่วยให้ทราบว่าสินค้าใดควรที่จะต้องรับดำเนินการเร่งการขายออก 


บริหารคำสั่งซื้อ

บริหารคำสั่งซื้อ

สามารถใช้อุปกรณ์ Handheld รับสินค้าเข้าแทนการนับมือ ทำให้ลดข้อผิดพลาด และลดเวลาจากการรับสินค้า ได้ครั้งละ 1.30 ชั่วโมงต่อ 1 บิลซื้อ


บริหารการขาย

บริหารการขาย

เพิ่มยอดขายได้จริง จากการทำโปรโมชั่น ยอดขายวัน  ตรวจสอบได้ว่าโปรโมชั่นใดจัดแล้วคุ้ม  หรือไม่ควรจัดอีก และ ป้องกันการเกิดการทุจริต


ลดการทำงาน

ลดการทำงาน

 • ใช้เวลาทำงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานทุกส่วนเป็นระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ
 • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร ธุรกิจเติบโตชนะคู่แข่ง

ครบวงจร

ครบวงจร

ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขายส่งหลังร้าน  ขายหน้าร้าน บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ จัดทำรายงานภาษีนำส่งที่ได้อย่างครบถ้วน เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น หมดห่วงทั้งงานบัญชีและงานภาษี


ทราบสภาพคล่องและกำไร

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ช่วยตัดสินใจทันต่อเหตการณ์

 

ฟุ๊ดคอด

 

ตัวอย่างรายงาน

งานด้านการจัดซื้อ
 • รายงานใบสั่งซื้อสินค้าค้างรับตามเอกสาร
 • รายงานจำนวนสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าที่จำนวนมากเกินจำเป็น
งานคลังสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือพร้อมทุนจริง
 • รายสินค้าไม่ได้ตรวจนับ
งานขาย
 • รายงานสินค้ายอดฮิต
 • รายงานยอดขายสินค้าแคมเปญพร้อมทุน
 • รายงานสินค้าไม่มียอดขาย
 • รายรายงานยอดขายรายวัน

เสียงจากลูกค้า