Business Plus POS ระบบบริหารงานสำหรับร้านอาหาร

ระบบที่ครอบคลุมการบริหารงานร้านอาหาร ทั้งร้าน Restaurants, Bars, Night clubs, Quick service restaurant และ Kiosk รองรับระบบหน้าจอแบบ Touch Screen ทำให้การสั่งอาหาร ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วยให้การดำเนินธุรกิจร้านอาหารเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และตอบสนองความต้องการ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ พร้อมมีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขายอาหาร ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการของร้าน

Business Plus Foods & Restaurant

ระบบบริหารงานสำหรับร้านอาหาร

ช่วยให้งานบริหารเป็นเรื่องง่าย   งานหน้าร้านและครัวรวดเร็ว   ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน

 

      ท่านผู้ประกอบการร้านอาหารทราบดีว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นท่านที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ออกแบบมาช่วยให้ท่านเหนือคู่แข่ง เพิ่มรายได้ รักษาฐานลูกค้า ลดการสูญเสีย ลดช่องทางทุจริต ลดต้นทุน ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น และท้ายที่สุด คือจะได้เวลาส่วนตัวที่มากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องเข้าร้านทุกวัน Business Plus Foods & Restaurant ช่วยท่านได้

ปัจจุบันในธุรกิจร้านอาหารของท่านพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่


 •   สงสัยว่ายอดขายที่พนักงานรายงานครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ?  
 •   การจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซื้อมากไม่ได้ใช้ของเสียหมดอายุ ซื้อน้อยของไม่พอใช้ ควบคุมต้นทุนไม่ได้ ?  
 •   คาดว่ามีช่องทางทุจริต แต่หาทางป้องกันหรือปิดช่องของการรั่วไหลไม่ได้ ?  
 •   ไม่สามารถจัดโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง ?  
 •   ไม่สามารถทราบได้ว่ารายการอาหารใดเป็นที่นิยม ?  
 •   การสั่ง order ระหว่างพนักงานหน้าร้านและครัวล่าช้า สื่อสารผิดพลาด !  
 •   เวลาเร่งด่วนที่ต้องเช็คบิลทีละมากๆ ไม่สามารถข้ามเครื่องเก็บเงินไปเช็คบิลที่เครื่องว่างได้ !  
 •   ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ครบถ้วนและถูกต้อง ?  
 •   ไม่สามารถที่จะทราบสภาพโต๊ะอาหารแต่ละโต๊ะในร้านว่า โต๊ะไหนว่างโต๊ะไหนมีลูกค้าจอง  

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Business Plus Foods & Restaurant

 

 • ง่ายต่อการใช้งาน  มีหน้าจอใช้งานง่าย

 

  บริหารจัดการโต๊ะเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วไม่พลาดโอกาสขาย  

     o   รองรับตั้งแต่ทราบจำนวนโต๊ะทั้งร้านโดย กำหนดเลขโต๊ะของร้าน กำหนดจำนวนคนที่รองรับได้
           แต่ละโต๊ะ 
     o   กำหนดจำนวนคนที่รองรับได้แต่ละโต๊ะ 
     o   เปิดโต๊ะได้ตามหมายเลขเมื่อให้บริการ  
     o   รองรับการย้ายโต๊ะ เปลี่ยนโต๊ะ รวมโต๊ะ ด้วยวิธีง่ายๆ  
     o   ตรวจสอบสภาพโต๊ะได้ว่าโต๊ะใดกำลังรอการบริการและโต๊ะใดกำลังเช็คบิล 
     o   เสริมความสามารถ โปรแกรมแสดงสถานะโต๊ะ (TableShow) 
           - ใช้สำหรับแสดงสภาพโต๊ะว่าง และโต๊ะที่จองหรือมีลูกค้าแล้วได้แบบ real time  
           - แสดงจำนวนคนที่แต่ละโต๊ะสามารถรับรองลูกค้าได้ตามที่ตั้งค่าไว้และเมื่อมีลูกค้านั่งใช้บริการ
               จะแสดงจำนวนคนที่มาใช้บริการตามจริง 
           - โดยแสดงสีที่ชัดเจนว่า สถานะโต๊ะว่างพร้อมเลขโต๊ะและจำนวนเก้าอี้ และสถานะโต๊ะจองหรือโต๊ะที่
               มีการให้บริการอยู่พร้อมจำนวนมีคนที่รองรับได้ต่อโต๊ะและจำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการตามจริง  

 •   บริหารรายการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมการรับ ORDER  

 •      o   มีหน้าจอการสั่งอาหารที่ง่าย ชัดเจน และรองรับการทำงานแบบ Touch Screen  
       o   สามารถแสดงรายการอาหารเครื่องดื่มบนจอได้ทั้งที่เป็นรูปภาพ และ เป็นชื่อของรายการอาหาร  
       o   สามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารบนจอภาพได้เอง  
       o   รองรับการทำโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดคอมโบ้ จัดSETอาหารสั่งคู่กันได้ราคาพิเศษ,
            เครื่องดื่มสั่ง 1 ฟรี 1, ได้ส่วนลดเครื่องดื่ม 1 แก้ว 50% ถ้าสั่งอาหารเมนูแนะนำ เป็นต้น 
       o   รองรับ order นอกเมนูได้  
       o   บันทึกค่าบริการ (Service Charge) ได้  
       o  สามารถการกำหนดให้รายการอาหารอยู่ในสถานะที่ขาย หรือ หยุดขายไว้ตามฤดูการเป็นต้น  
       o  รองรับเมนูอาหารได้มากกว่า 500 เมนู 

 

 •   บริหารงานในครัวและบาร์น้ำ เสริมความสามารถด้วย : โปรแกรมพิมพ์ใบเตรียมอาหาร (Kitchen Printer Controller) 

 •      o   ใช้สำหรับทำการพิมพ์ใบจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มไปยังครัว โดยผ่านโปรแกรมขายหน้าร้าน
             Business Plus Foods & Restaurant เมื่อบันทึกการขายผ่านโปรแกรมขายหน้าร้าน แล้วทำการพักบิล
             เมื่อจบการรับ Order โปรแกรม Kitchen Printer Controller จะจัดพิมพ์ใบเตรียมรายการอาหาร
             และเครื่องดื่มโดยอัตโนมัติ โดยพิมพ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ
             สะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม 
       o   แยกพิมพ์รายการอาหารออกครัวแต่ละครัวที่สั่งได้ทันทีเมื่อลูกค้า Confirm Order เช่นแยกออก
             ครัวไทย และ ครัวจีน หรือ แยกพิมพ์ออกครัว กับ บาร์น้ำ เป็นต้น 
       o   สามารถใส่หมายเหตุของรายการอาหารได้อย่างง่ายๆ เช่น ไม่เผ็ด,ไม่ผัก,ไม่หวาน เป็นต้น 

 •   รองรับการรับชำระได้หลายแบบ เช่น เงินสด, บัตรเครดิต, คูปองแบบต่างๆ, หรือรับแบบผสม เช่น เงินสด + บัครเครดิต

 •      o   รองรับคูปองหรือบัตรส่วนลดร่วมกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ 
       o   รองรับระบบสมาชิก (Member) ได้ และมีรายงานสำหรับวิเคราะห์ 
       o   สามารถให้ส่วนลดกับสมาชิกได้ทันที หรือทำการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลได้ 
       o   รองรับการจ่ายชำระแบบแยกบิลได้ 
       o   รองรับการทำราคาอาหารและเครื่องดื่มพิเศษเฉพาะสมาชิก 

 •   บริหารสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ

 •      o   ควบคุมวัตถุดิบของเมนูอาหาร ที่ใช้จริงและคงเหลือจริง ต่างกันเพียงใดเพื่อนำไปสู่ การหาสาเหตุ ติดตามปกป้อง และลดช่องทางการสูญเสีย 
       o   สามารถควบคุมสต๊อกสินค้า เครื่องดื่มในบาร์น้ำ แสดงยอดคงเหลือ และเปรียบเทียบคงเหลือตามการขาย กับ จำนวนนับจริงได้ 
       o   บริหารงานด้านการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       o   สามารถกำหนดคลังสินค้าหรือครัวได้หลายสถานที่ และสามารถโอนสินค้าไปมาระหว่างคลังและครัวต่างๆได้ 
       o   สามารถบันทึกการส่งคืนสินค้า / ตัดชำรุดสินค้า ที่หมดอายุ หรือ แตกหักเสียหายได้ 
       o   รองรับการคำนวณภาษีแบบแยกนอกและรวมใน 

 •   บริหารงานทั่วไป

 •      o   สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีและมีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งแบบย่อและใบกำกับภาษีเต็มรูป 
       o   สามารถที่จะนำเงินเข้าลิ้นชัก(เพื่อทอน) ก่อนทำการขาย และจะไปสรุปเป็นยอดคงเหลือเมื่อสรุปปิดรอบการทำงาน