คุณธนธัช ลาภมงคลสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานโปรแกรมบริหารงานค้าส่ง-ค้าปลีกสำเร็จรูป Business Plus POS (Point Of Sale)