โปรแกรมสมาชิก สะสมแต้มและแลกแต้ม

รักษาฐานลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

Maintain customer base and Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously.

     การรักษาฐานลูกค้าและการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เป็นการนำพาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยระบบสมาชิกเป็นกลยุทธ์ของการตลาดยุคปัจจุบันที่ห้างร้านต่างๆ ต้องการทำแต่ทำอย่างไรให้เหนือคู่แข่งทำอย่างไรให้ลูกค้าสนใจและได้ใจลูกค้าตั้งแต่การให้ส่วนลดสมาชิก การสะสมแต้ม การแลกแต้ม ต้องใช้ทรัพยากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนอย่างมาก หลายท่านกำลังมองหาเครื่องมือช่วยที่จะมาสนับสนุน

     Business Plus Member โปรแกรมสมาชิกสะสมแต้มและแลกแต้มออกแบบมาด้วยความสามารถพื้นฐาน เพื่อรองรับงานสมาชิกที่สมบูรณ์แบบ โดยสมาชิกสามารถได้รับส่วนลดได้หลากหลายแบบสะสมแต้มพร้อมการแลกแต้มตลอดจนการส่งข่าวสารให้สมาชิกในเงื่อนไขการตลาดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้คุณสมบัติเด่น

 • แบ่งแยกสมาชิกได้หลากหลายประเภทตามกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น สมาชิกบัตรทอง สมาชิกบัตรเงิน โดยสามารถกำหนดสิทธิประโยชน์ได้แยกตามสมาชิก เช่น
  • สมาชิกประเภทนี้สามารถสะสมแต้มได้ หรือ ไม่
  • รองรับราคาขายที่แตกต่่างตามประเภทสมาชิก คือ สามารถกำหนดตารางราคาแยกได้
  • สามารถให้ส่วนลดแยกตามประเภทสมาชิก
  • รองรับการสร้างความพิเศษให้สมาชิกด้วยส่วนลดในเดือนเกิดหรือวันเกิด ประเภทสมาชิกใดบ้างมีสิทธิได้รับและได้รับใน % ที่ต่างกันได้ตามประเภทสมาชิก
 • รายละเอียดสมาชิก
  • เก็บประวัติรายละเอียดส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อการวิเคราะห์ยอดซื้อได้อย่างครบถ้วน
  • สามารถเก็บความชอบหรือความสนใจพิเศษ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สมาชิกได้ เช่น สีที่ชอบ, งานอดิเรก, กิจกรรมที่ชอบ, สิ่งที่สนใจพิเศษและข้อมูลอื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์สมาชิก โดยข้อมูลส่วนนี้ใช้ร่วมกับระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง(BI) เท่านั้น ในรายงานที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ท่านนั้น อาจไม่ตรงกับมุมมองของท่าน ดังนั้นโปรแกรมจึงได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการจัดทำรายงานตามความต้องการได้ โดยโปรแกรมให้ทำการกำหนดข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ท่านต้องการได้
  • รองรับวันหมดอายุของบัตรสมาชิก เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุสามารถตั้งค่าให้ไม่สามารถให้ส่วนลดสมาชิกได้
  • พร้อมรายงานรายละเอียดสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น
   1. รายงานตาม วันเกิด, วันสมัคร, วันหมดอายุของสมาชิก
   2. รายงานรายชื่อสมาชิก พร้อมที่อยู่
   3. รายงานรายชื่อสมาชิกตามประเภทสมาชิก
   4. รายงานรหัสสมาชิกกับข้อมูลอ้างอิง
  • นำข้อมูลสมาชิกมาพิมพ์บัตรสมาชิก
  • สามารถจ่าหน้าซองเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และโปรโมชั่นให้สมาชิกได้
 • การสะสมแต้ม
  • สามารถกำหนดยอดซื้อและยอดแต้มที่ได้ เช่น มูลค่ายอดซื้อ 25 บาท จำนวนวนแต้มที่ได้ 1 แต้ม เป็นต้น
   • ถ้าซื้อสินค้า 5,000 บาท แต้มที่ได้รับ 10 แต้ม
   • ถ้าคืนสินค้า 500 บาท แต้มจะถูกหัก 1 แต้ม เป็นต้น
 • การแลกแต้ม
  • โปรแกรมจะคำนวณแต้มจากยอดซื้อให้ตามข้อกำหนดของห้างร้าน โดยอัตโนมัติ
  • โปรแกรมประมวลผลจากเอกสารขายนำมาคำนวณแต้มให้กับสมาชิก ตามที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขวิธีการคำนวณแต้มเอาไว้
  • รายงานรายละเอียดให้สมาชิกทราบแต้มที่ได้รับและแต้มที่ใช้ไป เช่น
   • ใบแจ้งยอดสมาชิก
   • รายงานรายละเอียดยอดสมาชิก
   • รายงานสรุปแต้มสมาชิก
   • รายงานสรุปแลกแต้ม
   • รายงานรายละเอียดแลกแต้ม
   • รายงานการเคลื่อนไหวแต้มสมาชิก
   • รายงานสรุปการแลกแต้มสินค้าสมาชิก
 • เครื่องมือช่วยในการจัดการอื่นๆ
  • เครื่องมือช่วยในการจัดการเกี่ยวกับแฟ้มสมาชิกให้ได้อย่างรวดเร็วมีฟังก์ชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้
   • การต่ออายุสมาชิก
   • การเลิกใช้สมาชิกที่ขาดการติดต่อ
   • การลบสมาชิกที่ขาดการติดต่อ
    • การต่ออายุโดยอัตโนมัติสามารถกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุได้ เช่น เลือกประเภทสมาชิก, เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก, เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก เฉพาะที่มียอดซื้อ ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบยอดซื้อของสมาชิกพร้อมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ เป็นต้น ถ้ารายการตรงตามเงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
    • ขยายจำนวนวันหมดอายุเพิ่มได้กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณวันที่หมดอายุเพิ่มโดยโปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่ตามวันหมดอายุที่คำนวณได้ในแฟ้มประวัติสมาชิกที่ระบุตามเงื่อนไข เช่น ขยายวันที่หมดอายุออกไป 30 วัน
    • กำหนดวันหมดอายุเป็นวันที่ต้องการให้กับสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการโปรแกรมจะทำการเปลี่ยนวันที่หมดอายุในแฟ้มประวัติสมาชิก ในช่องวันที่หมดอายุตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
    • การลบแฟ้มสมาชิกสามารถกำหนดเงื่อนไขของการขาดการติดต่อได้ เช่น เลือกประเภทสมาชิก, เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก, เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก เฉพาะที่มียอดซื้อระบุช่วงวันที่ที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ ยอดซื้อของสมาชิกพร้อมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ เป็นต้น ถ้ารายการตรงตามเงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำลบแฟ้มสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมคำนวณแต้มสมาชิก

      เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าและดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ มีการแข่งขันกันสูงมากมีเทคนิคโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายแบบและที่สำคัญที่สุดที่ทุกที่ต้องการคือ วิธีการดึงลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำบ่อยๆจะทำอย่างไร ซึ่ง Business Plus ได้สร้างเครื่องมือขึ้นคือโปรแกรมคำนวณแต้มสมาชิก Online เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้รับประโยชน์สะดวกและรวดเร็ว ในการทราบผลตอบแทนจากการซื้อทันที

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมคำนวณแต้มสมาชิก Online

      เหมาะสำหรับการดึงดูดลูกค้ากลับมาที่ห้าง/ร้าน ในรูปของสมาชิกที่ให้รางวัลพิเศษในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงว่าลูกค้าเป็นบุคคลพิเศษเหนือกว่าลูกค้าทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

 1. รองรับการให้แต้มสมาชิกเมื่อมาซื้อสินค้าครบตามมูลค่าหรือสินค้าพิเศษที่กำหนดไว้ได้ทันที
 2. รองรับการคำนวณแต้มสมาชิกที่จะได้รับตามต้องการ เช่น สำหรับป้ายทั่วไป ยอดซื้อทุกๆ 100 บาท ลูกค้าได้รับ 1 แต้ม และป้ายสมาชิก ทุกๆ 25 บาท ได้ 1 แต้ม เป็นต้น
 3. รองรับวิธีการคำนวณแต้มสมาชิกได้ตามสินค้า เช่น สินค้าความงาม จะได้คะแนนเพิ่ม 3 เท่า หรือทำโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลา ถ้าซื้อ TV ทุกวันที่ 1 จะได้คะแนนเพิ่ม 5 เท่า เป็นต้น
 4. รองรับการจัดการโปรโมชั่นแต้มสมาชิก โดยกำหนดให้บวกเป็นค่าคงที่หรือคูณเพิ่มเป็นเท่าได้ เช่น ซื้อสินค้าครบ 500 บาท รับแต้มทวีคูณเพิ่ม 10 แต้ม หรือ ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับแต้มทวีคูณเพิ่ม 2 เท่า เป็นต้น
 5. รองรับการจัดโปรโมชั่นแต้มสมาชิกแบบขั้นบันไดได้โดยไม่จำกัด เช่น ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท รับแต้มทวีคูณ 2 เท่า, ซื้อครบ 3,000 บาท รับแต้มทวีคูณ 3 เท่า
 6. รองรับการจัดโปรโมชั่นนาทีทองแต้มสะสมตามช่วง วัน และเวลาที่กำหนด เช่น วันเกิดห้าง เวลา 12.00-13.00 น. สมาชิกมาซื้อครบ 300 บาท จะได้แต้มเป็น 10 เท่า ของปกติ เป็นต้น
 7. รองรับการให้แต้มเพิ่มพิเศษสำหรับวันเกิด / เดือนเกิดของสมาชิกได้
 8. สามารถระบุการจัดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก และเฉพาะเครื่องบันทึกเงินสดได้ เช่น เฉพาะสมาชิกบัตรทองจะได้แต้มทวีคูณเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท หรือสมาชิกทุกคนที่มาซื้อที่ซุ้มจัดรายการจะได้แต้มทวีคูณเพิ่มเป็น 3 เท่าเมื่อซื้อครบ 500 บาท เป็นต้น
 9. รองรับการทำงานแต้มสะสมสมาชิกแบบ Online สามารถทราบแต้มคงเหลือทันทีในบิลที่ซื้อ
 10. เมื่อสมาชิกมาซื้อสินค้าแต้มสะสมที่จะได้รับ จะแสดงทันทีที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 11. รองรับการแลกแต้มเพื่อรับรางวัลพิเศษ
 12. สามารถแลกแต้มได้ทั้งที่จุดบริการลูกค้าและ กับแคชเชียร์ที่เครื่องบันทึกเงินสด
 13. สามารถนำแต้มสะสม มาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้
 14. สามารถกำหนดสิทธิการใช้แต้มสะสมแลกเป็นส่วนลดได้ตาม % ที่ตั้งไว้ เช่น สามารถใช้แต้มที่สะสมเป็นส่วนลดได้ไม่เกิน 30 % ของยอดซื้อในบิลนั้น หรือสามารถใช้แต้มที่สะสมเป็นส่วนลดได้ 50% ของแต้มคงเหลือ
 15. รองรับให้สมาชิกสามารถซื้อแต้มที่ขาดเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษได้

กิจกรรมพิเศษ & แคมเปญ เลิกใช้ถุงพลาสติก

      จากประกาศ งดแจกถุงพลาสติกพร้อมกัน ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 ของห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ และร้านทั่วไป เพื่อการเลิกใช้ถุงพลาสติกมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาประเทศไทยของเรา จึงมีการจัดแคมเปญต่าง ๆไม่รับถุงพลาสติกแล้วได้อะไร? เป็นการสมนาคุณลูกค้า เช่น ให้แต้มสมาชิกไม่รับที่ไม่รับถุงเพิ่ม หรือลูกค้าทั่วไปที่ไม่รับถุงจะสามารถนำสิทธิ์ไปเป็นเงินบริจาคได้ หรือให้เป็นส่วนลดอีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการกลับมาซื้อซ้ำ สร้างความภักดีให้กับร้าน และเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี
      Business Plus POS และ Business Plus Member Online จึงออกแบบแคมเปญกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมให้สามารถเพิ่มแต้มให้สมาชิกที่ไม่รับถุง หรือ เพิ่มเติมการเก็บยอดเงินบริจาคของลูกค้าทั่วไปได้

แคมเปญกิจกรรมพิเศษ
      แคมเปญกิจกรรมพิเศษประกอบด้วยแคมเปญ 3 ประเภท เพิ่มแต้มสมาชิก,สะสมเงินบริจาคร่วมกับร้าน และรับส่วนลดเพิ่ม

 • สามารถกำหนดช่วงเวลาการจัดแคมเปญกิจกรรมพิเศษแต่ละรายการได้
 • สามารถทำแคมเปญกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มสมาชิกที่แตกต่างกันตามประเภทสมาชิกได้
 • สามารถเลือกทำแคมเปญกิจกรรมพิเศษกับบางสาขาได้
 • สามารถเลือกแคมเปญให้ทำงานร่วมกันได้ 2 แคมเปญ

Bplus Member Application

แสดงยอดซื้อสะสมและแต้ม พร้อมแจ้งแคมเปญและกิจกรรมผ่าน Smartphone ของสมาชิก Customer Loyalty, Sustainable sales and profits

      เพื่อรักษาฐานลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง Maintain customer base and Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously. การรักษาฐานลูกค้าเดิม จึงเป็นเรื่องสำคัญ Business Plus POS จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบเสริมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ในการใช้ระบบยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นด้วย Bplus Member Application ระบบแสดงยอดซื้อสะสมและแต้มพร้อมแจ้งแคมเปญและกิจกรรมผ่าน Smartphone ของสมาชิก

 • ลูกค้ารับแต้มสะสมง่ายเพียงบอกเบอร์โทรเมื่อใช้บริการที่ระบบ Business Plus POS
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้น
 • โปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ และกิจกรรม ส่งถึงมือถือสมาชิก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย
 • จัดแต่งภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เองอย่างไม่จำกัดด้วยขั้นตอนง่ายๆ
 • ใช้งานร่วมกับ Business Plus Memmer for Windows (โปรแกรมสมาชิกสะสมแต้มและแลกแต้ม)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มแต้มสมาชิกเป็นการให้แต้มเพิ่มกับสมาชิกเมื่อไม่รับถุงพลาสติก โดยยอดแต้มจะให้ได้ทั้งการคำนวณตาม % หรือเพิ่มเป็นจำนวนคงที่ เช่น เพิ่ม 10 แต้มต่อบิล โดยใช้มูลค่ายอดขายสุทธิหลังลด

โปรแกรมแจกคูปองเงินสดและส่วนลดสินค้า

           โปรแกรมแลกแต้มสมาชิกเป็นคูปองเงินสด หรือ คูปองส่วนลด เป็นการนำแต้มสมาชิกจากโปรแกรมสะสมแต้มสมาชิกมาต่อยอดในการทำส่งเสริมการขายในรูปแบบ แลกแต้มเป็นคูปองเงินสด หรือ คูปองส่วนลดสินค้า พร้อมทั้งสามารถระบุเงื่อนไขการแลกแต้มสมาชิกรองรับการแสดงรูปภาพในคูปอง โดยกำหนดได้เอง โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. จัดทำคูปองเงินสด จัดส่งให้กับสมาชิก
 2. จัดทำคูปองส่วนลด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าให้กับสมาชิก

คุณสมบัติของโปรแกรม Redeem

1. สามารถเลือกสมาชิกและรหัสสมาชิก โดยกำหนดวันที่ของแต้มที่สะสมและกำหนดวิธีคำนวณได้ เช่น คูปองเงินสด มูลค่า 1 บาท ใช้แต้มแลกกี่แต้ม เป็นต้น
2. สามารถกำหนดอายุคูปอง พร้อมทั้งข้อความอายุคูปอง และกำหนดคูปองต่อสมาชิกได้
3. สามารถกำหนดข้อความบนคูปองส่วนลด กำหนดคูปองต่อสมาชิก และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคูปองส่วนลด เช่น มูลค่า / รูปสินค้า / ยอดซื้อ
4. โปรแกรมจะทำการลดแต้มให้อัตโนมัติ เมื่อมีการแลกคูปองเงินสดเรียบร้อยแล้ว
5. คูปองเงินสด สามารถนำมาใช้กับเครื่องบันทึกเงินสด เพื่อเป็นการชำระสินค้าแทนเงินสดได้ทันที

Option โปรโมชั่นแต้ม Redeem

1. สร้างความประทับใจพิเศษในโอกาสสำคัญของลูกค้า เช่น วันเกิดหรือเดือนเกิด หรือนำ วัน-เดือนเกิดสมาชิก สามารถมาจัดรายการ พิเศษ ในเรื่องการสะสมแต้มได้ เช่น เดือนเกิดทั้งเดือน ให้สามารถได้แต้มสะสมจากยอดซื้อมากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นต้น
2. แต้มนาทีทอง รองรับเรื่องการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสมาชิกการสะสมแต้ม เหมือนการขายสินค้านาทีทองที่กำหนดช่วงวัน ช่วงเวลา ที่จะได้ราคาพิเศษ แต้มนาทีทอง ก็เช่นเดียวกัน สามารถให้แต้มเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการขายให้ในกลุ่มสมาชิก มาซื้อในช่วงเวลาตามเป้าหมายของนโยบายการขายการตลาด
3. แต้มทวีคูณเป็นการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสมาชิกกับการสะสมแต้ม ให้แต้มเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกรับเพิ่มแต้มเป็นหน่วย หรือ สมาชิกรับเพิ่มเป็นเท่า เช่น กำหนดแต้มจากปกติ 100 บาท ได้ 1 แต้ม กำหนดแต้มทวีคูณ เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท ลูกค้ารับเพิ่ม 5 เท่า เมื่อทำการขายสินค้าจะคิดแต้มปกติให้ก่อน แล้วจะทำการคำนวณแต้มทวีคูณเพิ่ม
ตัวอย่าง เช่น ยอดซื้อครบ 4,000 บาท จะได้แต้มปกติ 40 แต้ม และจะได้แต้มทวีคูณเพิ่ม 5 เท่า 40*5 = 200 แต้ม เป็นต้น
เพื่อกระตุ้นการอยากสะสมแต้ม ก็คือการกระตุ้นยอดขายนั่นเอง

           ซึ่งทุกกิจการที่จัดทำเรื่องสมาชิกที่มีการสะสมแต้ม ต้องไม่ลืมถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะเอาแต้มไปแลกว่า ต้องสร้างความน่าสนใจให้สมาชิก อยากจะสะสมแต้มให้ครบตามเงื่อนไขให้เร็วที่สุด ถ้าของรางวัลของแลกเปลี่ยนตรงใจสมาชิก โปรแกรมสมาชิกและสะสมแต้ม Business Plus Member ช่วยท่านเพิ่มยอดขายจากสมาชิกได้อย่างแน่นอน

The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแต้มสมาชิก ช้อปได้ทุกเครือ

           เป็นระบบสมาชิกที่เหมาะกับกิจการที่มีหลายๆ สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใช้บัตรสมาชิกบัตรเดียว ได้กับทุกสาขาในเครือข่าย เพิ่มโอกาสการขาย ให้กับกิจการสร้างความสะดวกให้สมาชิก สอบถามคะแนนได้ที่สาขาใดก็ได้ สร้างความพึงพอใจลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ

Campaign/Promotion

รายละเอียดคุณสมบัติการส่งเสริมการขาย

ประเภทของการส่งเสริมการขายที่โปรแกรมรองรับ 7 ประเภท

 1. กรณีซื้อสินค้าชนิดเดียวกันมีราคาพิเศษกรณีที่ซื้อจำนวนมาก
  • แถมตามจำนวน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุจะได้แถมสินค้าชนิดเดียวกัน โดยของแถมจะได้เพิ่มเป็นขั้น เช่น ซื้อครบ 2 แถม 1 และซื้อครบ 20 แถม 6 เป็นต้น
  • ส่วนลดเพิ่มตามจำนวน ซื้อครบตามจำนวนที่ระบุจะได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นเป็นขั้น เช่น สินค้าราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น ไม่มีส่วนลด ถ้าซื้อตั้งแต่ 3-6 ชิ้น จะได้ส่วนลด 2% ถ้าซื้อตั้งแต่ 7-10 ชิ้น จะได้ส่วนลด 3% เป็นต้น
  • ราคาลดตามจำนวน ซื้อครบตามจำนวนที่ระบุราคาต่อหน่วยจะลดลงเป็นขั้น เช่น สินค้าราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 3-6 ชิ้น จะได้ราคา 9 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 7-10 ชิ้น จะได้ราคา 8 บาท เป็นต้น
 2. กรณีซื้อสินค้าหลายชนิดปนกันครบตามจำนวนที่ระบุ
  • ซื้อจำนวนครบได้ของแถม ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการจะได้ของแถม เช่น ซื้อโค้ก 1 กระป๋อง และสไปร์ท 1 กระป๋อง แถมแฟนต้า 1 กระป๋อง
  • ซื้อจำนวนครบเลือกของแถม ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการมีสิทธิ์เลือกของแถมได้ เช่น ซื้อโค้ก 1 กระป๋อง และสไปร์ท 1 กระป๋อง มีสิทธิ์เลือกของแถมระหว่างแฟนต้านํ้าแดง หรือแฟนต้านํ้าเขียว 1 กระป๋อง
  • ซื้อจำนวนครบได้แลกซื้อ ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการจะได้แลกซื้อ เช่น ซื้อโค้ก 1 กระป๋องและสไปร์ท 1 กระป๋อง มีสิทธิ์แลกซื้อ แฟนต้านํ้าแดง 1 กระป๋อง ในราคา 1 บาท
  • ซื้อจำนวนครบเลือกแลกซื้อ ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการจะได้สิทธิ์เลือกสินค้าแลกซื้อได้ เช่นซื้อโค้ก 1 กระป๋อง และสไปร์ท 1 กระป๋อง มีสิทธิ์เลือกสินค้า มีสิทธิ์เลือกแลกซื้อสินค้า ระหว่างแฟนต้าน้ำส้ม หรือมิรินด้าน้ำส้ม 1 กระป๋อง ในราคา 1 บาท
  • ซื้อจำนวนครบได้ราคาหรือส่วนลดพิเศษ ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการได้ราคาพิเศษหรือส่วนลดทันทีเช่น เสื้อ A ราคา 300 บาท กางเกง B ราคา 500 บาท หากซื้อชุดเสื้อ A+B แล้ว เสื้อ A จะเหลือ 200 บาท กางเกง B จะเหลือ 400 บาท ส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้ใน Fast Food เช่นไก่ 1 ชิ้น 45 บาท เป๊ปซี ซื้อชุด จะเหลือ.......
  • ซื้อจำนวนครบแสดงข้อความ ถ้าซื้อครบตามจำนวนสามารถพิมพ์ข้อความการจัดรายการลงหมายเหตุท้ายบิล
 3. กรณีเลือกซื้อสินค้าหลายชนิดจำนวนครบตามที่ระบุ
  • เลือกซื้อจำนวนครบได้ของแถมถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบจำนวนที่จัดรายการจะได้ของแถม เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีน ครบ 2 ชิ้น แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
  • เลือกซื้อจำนวนครบเลือกของแถม ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบจำนวนที่จัดรายการจะได้เลือกของแถม เช่น ซื้อสินค้า ชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 2 ชิ้น เลือกของแถมระหว่าง แชมพูแพนทีน หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
  • เลือกซื้อจำนวนครบได้แลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบจำนวนที่จัดรายการจะได้แลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 2 ชิ้น มีสิทธิ์แลกซื้อ แชมพูแพนทีน 1 ขวด
  • เลือกซื้อจำนวนครบเลือกแลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการปนกันจะได้เลือกสินค้าแลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้ายี่ห้อแพนทีนครบ 2 ชิ้น มีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้า ระหว่างแชมพูแพนทีน หรือครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
  • เลือกซื้อจำนวนครบรับส่วนลด เช่น ถ้าเลือกซื้อสินค้า AIIZ เฉพาะรุ่นที่จัดรายการครบ 2 ชิ้น สินค้า AIIZ รุ่นที่จัดรายการที่ซื้อในบิล ทุกรายการลด 50%
  • เลือกซื้อจำนวนครบราคาลดเหลือ เช่น ถ้าเลือกซื้อสินค้าราคาชิ้นละ 35 บาทครบ 3 ชิ้น รวมราคา 3 ชิ้น จะลดเหลือ 100 บาท
  • เลือกซื้อจำนวนครบแถมชิ้นราคาต่ำสุด เช่น ถ้าซื้อสินค้า AIIZ ครบ 3 ชิ้น โปรแกรมค้นหาสินค้าราคาต่ำที่สุดจาก 3 ชิ้น ที่ซื้อ เป็นของแถม
  • เลือกซื้อจำนวนครบส่วนลด 2 ขั้น เช่น ถ้าซื้อสินค้า AIIZ ที่จัดรายการชิ้นแรกลด 10% ชิ้นที่ 2 ลด 20%
  • เลือกซื้อจำนวนครบแสดงข้อความ ถ้าซื้อครบตามจำนวนสามารถพิมพ์ข้อความการจัดรายการลงหมายเหตุท้ายบิล
 4. กรณีเลือกซื้อสินค้าหลายชนิดมูลค่าครบตามที่ระบุ
  • เลือกซื้อมูลค่าครบได้ของแถม ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการ จะได้ของแถม เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
  • เลือกซื้อมูลค่าครบเลือกของแถม ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการ จะได้สิทธิ์เลือกของแถม เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์เลือกของแถมระหว่าง แชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
  • เลือกซื้อมูลค่าครบได้แลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการจะได้สิทธิ์แลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์แลกซื้อ แชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. 1 ขวด ในราคา 1 บาท
  • เลือกซื้อมูลค่าครบเลือกแลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการ จะได้สิทธิ์เลือกสินค้าแลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์เลือกสินค้า แลกซื้อระหว่างแชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
  • เลือกซื้อมูลค่าครบรับส่วนลด เช่น ถ้าซื้อสินค้า AIIZ เฉพาะรุ่นที่จัดรายการครบ 500 บาท ทังบิลรับส่วนลด 50%
  • เลือกซื้อมูลค่าครบแสดงข้อความ ถ้าซื้อครบมูลค่าสามารถพิมพ์ข้อความการจัดรายการลงในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 5. กรณีเลือกซื้อคละสีคละขนาด
  • ซื้อคละราคาเดียวตามจำนวน สินค้าทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถ้าซื้อครบจำนวนจะได้ราคาพิเศษอีก เช่น สินค้าเสื้อยืด AIIZ ทั้งหมด ขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเท่ากับราคาเสื้อกล้าม) และถ้าซื้อ 3 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 80 บาท ถ้าซื้อ 6 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 70 บาท
  • ซื้อคละราคาเดียวส่วนลดตามจำนวน สินค้าทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถ้าซื้อครบจำนวนจะได้ส่วนลดพิเศษอีก เช่น สินค้าเสื้อยืด AIIZ ทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเท่ากับราคาเสื้อกล้าม) และถ้าซื้อ 3 ตัว จะได้รับส่วนลด 5% ถ้าซื้อ 6 ตัวจะได้ส่วนลด 10%
  • ซื้อคละราคาเดียวแถมตามจำนวน สินค้าทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถ้าซื้อครบจำนวนจะได้สินค้าแถมเพิ่มแต้ม เช่น สินค้าเสื้อยืด AIIZ ทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเท่ากับราคาเสื้อกล้าม) และถ้าซื้อ 3 ตัว จะได้รับแถมเสื้อยืด 1 ตัว ถ้าซื้อ 6 ตัว แถม 2 ตัว
  • ซื้อคละราคาเดียวราคาขายส่งต่ำสุด กรณีขายนมจืด 6 กล่อง *@12=72 บาท แต่ 1 แพ็คมี 6 กล่องขายในราคา 60 บาท โปรแกรมจะเปลี่ยนการขายสินค้าเป็นแพ็คให้โดยอัตโนมัติเมือซื้อครบ 6 กล่องเป็นต้น ดังนั้น การคละสีคือสามารถรวมรสหวานรสช็อคโกแลตเพื่อขาย ถ้าซื้อรวมกันครบ 6 ชิ้น จะขายราคาแพ็ค ส่วนแคมเปญนี้พิเศษที่ถ้านมจืด แพ็คละ 60 บาท นมหวานแพ็คละ 65 บาท, นมช็อคโกแลต แพ็คละ 65 บาท สามารถเลือก ขายราคาเดียวที่ 60 บาท ถ้าซื้อนมจืด 5 กล่อง, นมหวาน 2 กล่อง ราคาที่ขาย คือ ราคาแพ็ค 60 บาท + ราคา กล่อง (6 บาท) รวมราคา 66 บาท
  • ซื้อคละราคาเดียวราคาขายส่งอัตราก้าวหน้า ส่วนแคมเปญพิเศษนี้ราคาที่ขายคือราคาแพ็ค 60 บาท + ราคากล่อง (12บาท) รวมราคา 72 บาท
 6. สามารถระบุเงื่อนไขการใช้แต่ละประเภทส่งเสริมการขายได้ เช่น เฉพาะสมาชิก, เฉพาะบางเครื่องบันทึกเงินสด, เฉพาะสาขา, เฉพาะพนักงานขาย หรือ เฉพาะแผนการส่งเสริมการขาย
 7. สามารถสอบถามราคาขายหรือการส่งเสริมการขายได้ที่แคชเชียร์

รายงานต่างๆ เกี่ยวกับสมาชิก

           รายงานเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น วิเคราะห์แต้มสมาชิก แต้มคงเหลือ หรือการวิเคราะห์ประวัติการขายสมาชิกตาม เพศ อายุ วิเคราะห์ยอดขายสมาชิก ตามช่วงวันที่ที่ต้องการวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับสมาชิกต่อไป เช่น

 1. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกก่อนเดือนเกิด แสดงที่อยู่
 2. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกก่อนเดือนเกิด ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. รายงานรายชื่อและที่อยู่สมาชิกที่ยอดซื้อสูงสุด
 4. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน
 5. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามประเภทสมาชิก
 6. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามอาชีพ
 7. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามอายุ
 8. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามเพศ
 9. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามสถานภาพ