บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM(Payroll)

SUCCESS STORY

บทสัมภาษณ์ บริษัท แพทย์ รัตตนิน จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณพรพรรณ หิรัญเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แพทย์ รัตตนิน จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll   Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณสุมิตรา กิจกำจาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด กล่าวถึงการใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account และ Business Plus Payroll   Read more