บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด
บทสัมภาษณ์  บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณศตวรรษ สุวรรณไตรย์ ตำแหน่ง HR & Training Supervisor บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด / โรงแรมชัวร์สเตย์พลัส สุขุมวิท
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM