บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บทสัมภาษณ์  บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์คุณจุฑามาศ บุญลิน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณลาภลอย น้อยประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM