บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บทสัมภาษณ์  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์คุณวิวัฒน์ รัตนอุบล ตำแหน่ง Human Resource Manger และ คุณรัตนาภรณ์ รำแพน ตำแหน่ง Senior Human Resource Officer
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL