บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

         บทสัมภาษณ์คุณทิพวรรณ พวงสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL