บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท สิวะดล จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณปณิธิ ปองจำเริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

         บทสัมภาษณ์ คุณปณิธิ ปองจำเริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สิวะดล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL