บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณปัทมา ยอดมี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

         บทสัมภาษณ์ คุณปัทมา ยอดมี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL