บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท ที พี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล

         บทสัมภาษณ์ คุณเสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท ที พี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL