บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณอินฑุอร หาดทราย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

         บทสัมภาษณ์ คุณอินฑุอร หาดทราย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL

" ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทำงานได้ครอบคลุมทุกรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน "