บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณเอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

         บทสัมภาษณ์ คุณเอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซิบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL

" เป็นโปรแกรมของคนไทย ใช้งานง่าย รองรับการออกรายงาน
ได้หลายรูปแบบลดระยะเวลาในการทำงาน
เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ "