บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัทบางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณกันทิมา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล

         บทสัมภาษณ์ คุณกันทิมา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL

" ลดขั้นตอนการทำงาน
เจ้าหน้าที่ตอบคำถามได้เป็นอย่างดี
ออกรายงานได้หลายรูปแบบ "