สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

มี 10 ร้าน 100 ร้าน ก็มั่นใจได้

ถ้าใช้ Business Plus บริหารงานเงินเดือน

        BUSINESS PLUS HRM ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นระบบการคำนวณเงินเดือน ที่ใช้งานง่ายถูกต้องแม่นยำ มีความยืดหยุ่นสูง รองรับค่าแรงและเงินพิเศษเฉพาะธุรกิจเช่น Service Charge , Day Off และ Extra Day เป็นต้น ช่วยคำนวณเวลาทำงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงานช่วยควบคุม และวิเคราะห์ พร้อมฟอร์มเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆ ได้ครบถ้วน


...
...
...

OUR CUSTOMERS


บริษัท มูอิ คิชเช่น จำกัด/ภัตตาคารฮั๋วเซ่งฮง

ได้รับรางวัล “กิจการร้านอาหารที่นำ H/W และ S/W ไปช่วยดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ”


...

OTHER PRODUCT