สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

Business Plus HRM

ชื่อนี้ ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการทำเงินเดือนสำหรับธุรกิจ PC

        ธุรกิจที่ต้องมีการจำหน่ายปลีกสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหนีไม่พ้นจะต้องกระจายพื้นที่ขายไปตามสาขา ห้างสรรพสินค้าหรือ เปิด SHOP ขึ้นเอง ซึ่งการวางขายก็จำเป็นต้องมีพนักงานช่วยขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, BA หรือ PG เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มยอดขาย ซึ่งที่พบมากที่สุดคือ กิจการทางด้านแฟชั่นและเครื่องสำอาง ที่ต้องใช้ PC และ BA ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างยอดขายให้กิจการ สำหรับพนักงานประจำจุดขาย (PC) ถือว่าเป็นด้านหน้าในการพบลูกค้าอย่างใกล้ชิดที่สุด ซึ่งเป็นภาพลักษณะขององค์กรกระจายอยู่ทั่วไปโดยอาจจะมีสำนักงานใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของการทำงานเงินเดือน โดยรอรับข้อมูลบัตรตอกเวลาหรือข้อมูลเวลาทำงานจากพนักงาน เพื่อจัดการคิดเงินเดือน หักมาสาย ขาดงาน คิดค่าคอมมิชชั่น ค่าแรงจูงใจ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากแต่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดเป็นอย่างมาก เพื่อออกเงินเดือนให้ทันตามรอบ

...
...
...
...
...

OTHER PRODUCT