สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

ปัญหาเรื่องกะทำงานจะหมดสิ้นไป เพียงเลือกใช้

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

       จากประสบการณ์ของ BUSINESS PLUS ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเราได้คลุกคลีกับการทำเงินเดือนของโรงงานผลิต หลากหลายธุรกิจจนเป็นผู้นำในการคำนวณเวลาทำงานอย่างอัจฉริยะในธุรกิจผลิตต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสมมา ทำให้เราสามารถแยกจุดต่างของแต่ละประเภทธุรกิจได้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องลดขั้นตอน ทำให้ชีวิตชาวHR หรือฝ่ายบุคคลมีเวลาเพื่อการบริหารมากขึ้น แทนที่จะต้องมาหัวหมุนกับการสลับกะ หมุนกะ เปลี่ยนกะ เพื่อให้กำลังพลเพียงพอตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องประสบ ด้วยลักษณะการทำงาน ของธุรกิจ มีการทำงานเป็นกะ ซึ่งมีเงื่อนไขในการคำนวณที่ซับซ้อน ธุรกิจต้องผลิตสินค้าตลอด 24 ชม. จึงจำเป็นต้องควบคุมอัตรากำลังคนให้พนักงานมาทำงานให้ตรงตามเวลา กำหนดเป็นเงื่อนไขบทลงโทษ และ ผลตอบแทนเพื่อควบคุมการเข้าทำงานตามกะของพนักงานเพื่อให้การผลิตสินค้าได้มาตรฐานการผลิต จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทำงานเป็นกะการทำงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมี กะDAY,กะNight เป็นหลัก

...
...
...
...
...

OTHER PRODUCT