บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - POS Mini ธงฟ้า โปรแกรมชุดประหยัด โปรแกรมชุดเล็ก โปรแกรมราคาถูก โปรแกรมราคาไม่แพง โปรแกรมพร้อมใช้งาน โปรแกรมขายหน้าร้านชุดประหยัด โปรแกรมขายหน้าร้านชุดเล็ก โปรแกรมขายหน้าร้านราคาถูก โปรแกรมขายหน้าร้านราคาไม่แพง โปรแกรมขายหน้าร้านพร้อมใช้งาน POS ชุดเล็ก POS ชุดประหยัด POS ราคาถูก POS ราคาไม่แพง POS พร้อมใช้งาน โปรแกรมมินิมาร์ท โปรแกรมร้านโชวห่วย โปรแกรมร้านค้า

           ปี 2560 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเกิดขึ้น เพื่อต้องการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อย มากถึง 11 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ไปรูดซื้อของในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ในส่วนของร้านธงฟ้าประชารัฐประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น ขายของได้เยอะขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้นตาม แต่ไม่มีข้อมูลวิเคราะห์ว่า แต่ละวันขายได้กี่บิล กี่รายการ ของอะไรที่ขายได้เยอะ ควรจะสั่งอะไรมาขาย มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ไม่รู้ยอดขายที่แท้จริง ไม่รู้ว่าได้กำไรเท่าไหร่ในแต่ละวัน ทำให้การบริหารจัดการร้านไม่มีประสิทธิภาพ บางร้านถึงกับไปขอคืนเครื่องรูดบัตร เพราะปรับตัวไม่ทัน


           โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกขนาดย่อม ที่ยังไม่มีระบบจัดการร้านค้ามาช่วยในเรื่องของ การขาย การซื้อสินค้า และดูสต๊อกคงเหลือในคลัง Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในร้านให้ดีขึ้น

 • ขายสินค้าราคาและจำนวนถูกต้อง ไม่ต้องจำราคาขาย คนในครอบครัวช่วยขายได้
 • ทอนเงินได้ถูกต้อง โปรแกรมคำนวณเงินทอนให้ทันที ไม่ต้องเสียเวลากดเครื่องคิดเลข
 • ตรวจสอบยอดชำระจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ง่ายและเร็วกว่าบวกยอดจากสลิบที่รูดทั้งวัน
 • ตรวจสอบยอดขายรายวันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ด้วยรายงานการขายประจำวัน
 • ตรวจสอบต้นทุน และคำนวณกำไรของแต่ละวันได้ ช่วยให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ว่ากิจการมีผลประกอบการเป็นอย่างไร จะได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที

กระบวนการขาย

 • ใช้งานผ่านแท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส
 • พร้อมขายได้ทันที มีข้อมูลสินค้าเริ่มต้นให้ประมาณ 10,000 รายการ
 • ขายสินค้าไม่มีบาร์โค้ดได้
 • สามารถบันทึกรับเงิน ทอนเงิน และนำส่งเงินของแคชเชียร์ได้
 • ขายสินค้าหนึ่งชิ้น หรือ หลายชิ้นพร้อมกันได้
 • สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์และลดบาทต่อชิ้นได้
 • สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์และลดบาทรวมทั้งบิลได้
 • ชำระค่าสินค้าได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • รองรับประเภทการชำระเงินได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบิลเดียวกัน
 • พิมพ์สรุปยอดขายประจำวัน

กระบวนการซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง

 • รองรับเอกสารซื้อสด และส่งคืนสด
 • สามารถเพิ่มสินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด
 • สามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้

นอกจากนี้ยังมีรายงานหลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้ทั้งการควบคุมภายในร้านและช่วยวิเคราะห์การขาย

 • รายงานยอดขายและยอดรับชำระ
 • รายงานสรุปจำนวนสินค้าขายรายวัน
 • รายงานรายละเอียดรับชำระ-ตามเอกสาร
 • รายงานจัดอันดับยอดขายที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ
 • รายงานยอดขายสินค้า คลิกรายละเอียด
 • รายงานที่สรุปยอดขายรวมของสินค้าในแต่ละวันและเดือน

 • รายงานรายละเอียดรับชำระ ตามเอกสาร คลิกรายละเอียด
 • สามารถดูยอดชำระรวมแต่ละวันและดูแยกประเภทชำระทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

 • รายงานจัดอันดับยอดขายที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกรายละเอียด
 • ช่วยให้ร้านค้ามีข้อมูลสินค้าที่ขายดี เพื่อวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • รายงานจัดอันดับยอดขายตามประเภทการชำระ คลิกรายละเอียด
 • สามารถรู้สินค้าที่ขายดี และรู้กำไรขาดทุนเบื้องต้นในแต่ละวัน

 • รายงานสรุปสินค้าคงเหลือในคลัง พร้อมทุนจริง คลิกรายละเอียด
 • สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังได้ทุกวัน เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ