บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮงพลาซ่า

    แนะนำ สมาชิก BUSINESS PLUS POS ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮงพลาซ่า เป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของภูมิภาคอีสานใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2514 ด้วยการเป็นธุรกิจร้านจำหน่ายของชำขนาดเล็ก ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค จนกระทั่งพัฒนาเข้าสู่ธุรกิจห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ตามลำดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ซุ่นเฮงพลาซ่า