บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด

    ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOOUNT&ERP, POS และ PAYROLL

     ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2496 เริ่มก่อตั้งมีสมาชิกเฉพาะข้าราชการนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 60 ปีเศษ สิ้นปี2556 มีสมาชิกทั้งสิ้น 13,950 คน เพื่อให้บริการ และรองรับสมาชิกเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ จึงก่อสร้างสถานที่ใหม่ ทำพีธีเปิดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด แห่งใหม่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราดวันที่ 29/3/57 คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราด ทำพิธีเปิดสหกรณ์ร้านค้า สาขา 2 หลังพบการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ และยังเป็นการรองรับกระจายสินค้าสู่อาเซียนในปี 2558

    เมื่อเวลา 09.09 น.วันนี้ (29 มี.ค.) นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “ร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด (สาขา 2 ต.เนินทราย) และงานคาราวานศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ งานมหกรรมอาหารและสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค” ซึ่งจัดขึ้นที่ ต.เนินทราย อ.เมืองจ.ตราด โดยมี ดร.ชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี

    นายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด กล่าวว่า ร้านดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.2496 โดยมี พ.ต.ท.รามราชภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง และมีสมาชิกเริ่มแรกกว่า 100 คน แต่การดำเนินงานกลับประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก

    กระทั่งกรรมการในรุ่นต่อมาได้แก้ปัญหา และสร้างกำไร พร้อมขยานฐานสมาชิกเรื่อยมา จนถึงปี 2556 พบว่าสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราด มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 1,017 ล้านบาท และมีกำไร 32 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันมีสมาชิก 13,950 คน โดยในปี 2555 ยังได้รับรางวัลเกียรติยศสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี และยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้ของสหกรณ์ทั่วประเทศ

    เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา สหกรณ์แห่งนี้ยังได้รางวัลโล่เกียรติยศสหกรณืดีเด่นระดับภาค ปี 2557 อีกด้วย ซึ่งความเติบโตดังกล่าวทำให้คณะกรรมการตัดสินใจขยายสาขา 2 โดยลงทุนซื้อที่ดิน และก่อสร้างภายใต้งบประมาณ 126 ล้านบาท เพื่อรองรับกระจายสินค้าสู่อาเซียนในปี 2558

อ้างอิง  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000035446
         http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000023767