บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ ร้านบ้านขนมคุณภัทรา
บทสัมภาษณ์ ร้านบ้านขนมคุณภัทรา

บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณภัทร มหาปิติ ตำแหน่งเจ้าของร้านบ้านขนมคุณภัทรา
ให้สัมภาษณ์การใช้งาน Business Plus POS และ Business Plus POS Food Court