บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณธนธัช ลาภมงคลสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานโปรแกรมบริหารงานค้าปลีก Business Plus POS (Point Of Sale)