บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป)
บทสัมภาษณ์ คุณกวีกิจ แซ่โง้ว บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป)

ขอขอบพระคุณ คุณกวีกิจ แซ่โง้ว รองผู้จัดการ บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป) ในการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ,โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป Business Plus POS,โปรแกรมหน่วยรถ Business Plus Van Sales