บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ลูกค้าธุรกิจชากาแฟ
บทสัมภาษณ์ ธุรกิจชากาแฟ

         บทสัมภาษณ์ คุณสาธิต แสนหัวเมือง ลูกค้าธุรกิจชากาแฟ ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS