บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ร้านโฆสิตวิทยา
บทสัมภาษณ์ คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา

         คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS