บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณดวงกมล ศิริสินดี ผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด

         คุณดวงกมล ศิริสินดี ผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus POS

"รายได้เพิ่ม จากการชำระค่าสินค้า
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ"