บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณธณัฐธิตา กาณจนรักษ์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด

         คุณธณัฐธิตา กาณจนรักษ์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS

" โปรแกรมอัพเดทตลอด โปรแกรมละเอียด
และครอบคลุมทุกการใช้งาน"