บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท เชียงราย สหทวีกิจ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณธมลพรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เชียงราย สหทวีกิจ จำกัด

         คุณธมลพรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เชียงราย สหทวีกิจ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS

"เลือกดูรายการสินค้า ได้หลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้อย่างครอบคลุม"