บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท อันอัน ดรักส์ แอนด์ มาร์ท จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณวันทนี สินธพประเสริฐ เจ้าของกิจการ บริษัท อันอัน ดรักส์ แอนด์ มาร์ท จำกัด

         คุณวันทนี สินธพประเสริฐ เจ้าของกิจการ บริษัท อันอัน ดรักส์ แอนด์ มาร์ท จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus POS

"ใช้งานง่าย ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดการทุจริตภายในร้าน"