บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณศุภเชษฐ์ พิริยพูล กรรมการบริหาร บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

         คุณศุภเชษฐ์ พิริยพูล กรรมการบริหาร บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS

"การจัดระบบเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น ระบบ implement ได้ง่ายขึ้น ในการ
เชื่อมต่อ User Friendly ที่ใช้ง่าย"