บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท ไทยไลฟ์ 52 จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณวิไลรัตน์ บุญประกอบ ผู้จัดการ บริษัท ไทยไลฟ์ 52 จำกัด

         คุณวิไลรัตน์ บุญประกอบ ผู้จัดการ บริษัท ไทยไลฟ์ 52 จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS

"เป็นโปรแกรมค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุด มีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถ Search หารายงาน หรือสิ่งที่ต้องการในส่วนลึกได้"