บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์หจก. สหไพบูลย์สุขภัณฑ์
บทสัมภาษณ์ คุณภคพล เลาพงษ์สิต รองกรรมการผู้จัดการ หจก. สหไพบูลย์สุขภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์

        บทสัมภาษณ์ คุณภคพล เลาพงษ์สิต รองกรรมการผู้จัดการ หจก. สหไพบูลย์สุขภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS

" การทำงานมีมาตรฐาน
ล่นระยะเวลาการทำงานในแต่ละจุด
ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน "