บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณพิชญาพร ศุภรสัหรังสี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด

         คุณพิชญาพร ศุภรสัหรังสี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS

"เรื่องระดับราคาสามารถทำได้ไม่จำกัด
ไม่ว่ามีลูกค้ากี่คนกี่ระดับราคา
สามารถเพิ่มลดได้"