บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท พลังผัก จำกัด
บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท พลังผัก จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท พลังผัก จำกัด ดำเนินธุรกิจผักสลัด และผลไม้พร้อมทาน
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ohveggies.com/