บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มดิบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://taksinpalm.com