บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด
บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า และผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ประปา แอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pmk.co.th/index.php