บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด
บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท เมเจอร์ รีสอร์ท จำกัด โรงภาพยนตร์ เครือ เมเจอร์ ฮอลลีวูด และโรงแรม ในที่เดียวกัน และเป็นศูนย์รวม Life Style ของคนรุ่นใหม่ ยกระดับ บนถนนรามคำแหง