บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทางด้าน IT และการตลาดทางอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีความตั้งใจจะให้บริการทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของลูกค้าให้สูงที่สุดในสภาวะที่กระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/appbit.studio