บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าข้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414